Welkom in het online archief van Tertio Weekblad

Het archief gaat terug tot jaargang 2008 en omvat alle artikelen die vanaf 2008 in Tertio verschenen zijn. Ze zijn raadpleegbaar in PDF-vorm. Je kan het archief op verschillende wijzen doorzoeken: trefwoorden, thematisch, auteursnaam of nummer.

Opgelet, het archief is exclusief toegankelijk voor abonnees van Tertio. Je moet ingelogd zijn (klik hier om dat te doen) om de PDF's van de artikels te openen. Bent u abonnee en wenst u toegang tot ons archief? Mail dan naar abonnementen@tertio.be om uw persoonlijke login te verkrijgen.

Pagina's

Datum Nummer Artikels
12/01/2010 518 » ‘Pedagogische tik’ lokt tegenspraak en debat uit
» Meer is in u
» De lange mars van bisschop Yao
» Niet simpel, wel complex en goed
» Schaduw van voorbehoud op verstandhouding
» Klein Belgisch Woordenboek
» Gelovig-creatief schrijven vanuit crises
» ‘Ook oplossingen van gisteren meenemen’
» Migratie daagt democratie uit
» Het kwaad van Loksbergen
» Kerk en synagoge schuifelen naar elkaar
» ‘Etymologie is een open zoektocht naar waarheid’
» ‘God staat ook aan de kant van de barbaren van vandaag’
05/01/2010 517 » ‘Emmaüsverhaal tekent mijn leven’
» ‘Europa moet zijn sociaal model van solidariteit veiligstellen’
» Wetenschap is nooit af
» Christoph Graupner was bekender dan Bach
» Journalistiek in crisis
» Kerk-staatrelatie staat onder druk
» Woorden over Brussel
» Heil van Godswege voor de moderne mens
» Kinderen willen de wereld veranderen
» Angst ombuigen in hoop
» Less is more
» Erkenning boeddhisme nog lang geen feit
24/12/2009 515-516 » ‘In elke mens zit iets van God’
» ‘Authentiek geloof is, naar menselijke maatstaven, altijd waanzin’
» Godsdienstonderricht verdiepen of verruimen
» Samen Vlaamse kerstliederen zingen
» Kerstwensen
» Spreken over schepping of milieu opent andere wereld
» ‘Doodstraf houdt spiraal van geweld en wraak in stand’
» Mijmeringen rond een oud verhaal
» Hoe onzin in brochures over religieus erfgoed vermijden
» ‘Wij delen alles wat we hebben’
» Nieuwe lente voor de kerk
» Zoveelste banenplan maat voor niets
» Heilig realisme
» Een ster hangt glanzend
» Het jaar volgens Nagel
14/12/2009 514 » ‘Het woord is het eerste en het beste wat we kregen’
» ‘Immigratiepolitiek vergt meer ontwikkelingssamenwerking’
» ‘Geloof moet zuurstof geven, niet verstikken’
» De illusie van waarachtigheid
» Van puberteit naar pluralisme
» Kruisbeeld op kerkhof overleeft kaalslag
» Zelfstandigen in nood meer begeleiden
» Klein Belgisch woordenboek
» Gedreven de gewone man verheffen
» Weidsheid van Merton inspireert hedendaagse zoekers
» Autonomie roept heteronomie op
» Steile klippen
» Plaats in onze herberg?
08/12/2009 513 » Uniek referentiepunt voor katholiek Vlaanderen
» Mens en natuur staan op het spel
» Duister verleden, verlicht heden
» ‘Geloven in het volk van God’
» Toekomst van parochies in handen van vrijwilligers
» Anderhalf miljoen armen van geen tel
» Haalbaar visioen
» Armoede rukt op
» ‘Kunst smeedt een brug tussen aarde en hemel’
» ‘De advent is als een gps op weg naar Kerstmis’
» ‘VN-rapport schuift uit over Oost-Congo’
» Lajos Vajda en de dingen die niet overgaan
01/12/2009 512 » ‘Knipoog van God in leven van alledag’
» ‘Mijn geloof maakt van mijn werk mijn levensmissie’
» Plichten en dromen van de mandarijn
» Dood aan de president
» Euthanasiewet inperken, zeker niet uitbreiden
» Nieuwe wegen naar volwassen geloof
» Wachten met Maria
» Telkens opnieuw met de klei beginnen
» Spiritualiteit aan het ziekbed
» Gewetensvol handelen ook een recht
» Neen tegen het vijanddenken
» Minarettenverbod verzet bakens
23/11/2009 511 » ‘Ik heb het gezien, geroken en geproefd’
» ‘Wereld duwt verdeeld Europa geregeld in de hoek’
» Schepping en evolutie verdiepen elkaar
» Teotihuacan, waar de goden zijn geboren
» ‘Een personalist in hart en nieren’
» Rode aarde blijft verdeeld land
» Eenvoudig indrukwekkend
» Menselijke hunker krijgt een antwoord
» De wortels van de zelfopoffering
» Bijbel ontdekken als icoon van God
» Eerste Europese president is katholieke intellectueel
» Makkers, roer u
» Met president Van Rompuy naar Europa van morgen
16/11/2009 510 » ‘Crisis biedt kans om te heroriënteren’
» ‘Het kapitalisme moet niet worden bijgestuurd, maar afgeschaft’
» Referendum overblijfsel mislukte burgerdemocratie
» Turner op de schouders van reuzen
» ‘Zelfde rechten voor religieuze burgers in de seculiere staat’
» Overtuigd katholieke school vloeit logisch voort uit vrijheid van onderwijs
» Als je wereld krimpt tot het hier en nu
» Klein Belgisch Woordenboek
» ‘Nederigheid is het medicijn’
» ‘Evangelisch handelen is altijd openbarend en profetisch’
» De mystieke Paulus
» Niet alles is een mensenrecht
» Moordend cynisme
» Kruistocht tegen kruis
10/11/2009 509 » Beklemmende poëzie
» ‘Als je aan de ziel van een zieke komt, moet je ook zijn fysieke pijn aankunnen’
» Pastorale bewogenheid Emiel-Jozef De Smedt speelde doorslaggevende rol
» Einde cultuurrelativisme in zicht
» Unieke kans voor Copernicus bis
» ‘Te veel management is slecht voor de zorg’
» ‘Veel jongere mannen lezen ons maandblad’
» Big Brother waart ook rond in het ziekenhuis
» ‘Dood opent deur naar echt geluk’
» ‘Uitgaven bevriezen kan overheid performanter maken’
» ‘We zullen samen leven of samen sterven’
» De mening op het opiniestuk 'Traditie is de nieuwste mode'
» Profetische encycliek wijst weg naar betere wereld
02/11/2009 508 » ‘Bergen ontmoeten elkaar niet, mensen wel’
» ‘Jihad geen oorlog, maar vechten tegen onwetendheid’
» Oost-Duitse protestanten haalden muur onderuit
» Cultureel bedrijvige penvoerder gebundeld
» ‘Duurzame relaties en zelfontplooiing zijn helemaal niet tegenstrijdig’
» ‘Ieder mens heeft een roeping’
» Levensbeschouwelijk onderwijs in of uit de mode
» Stille en eindeloze kern
» Bethasda wekt de lamme in ons tot leven
» Leo Fijen na de val
» Religie en sociaal kapitaal zijn dam tegen suïcide
» Geprofileerde katholieke school onder vuur
» Voorzitter Gezinsbond: ‘Schuldloze echtscheiding misleidend’

Pagina's

 

FAQ

Uw gebruikersnaam of paswoord wordt niet aanvaard

Dit kan drie oorzaken hebben:

  1. Paswoorden zijn hoofdlettergevoelig,
  2. Uw gebruikersnaam is het e-mailadres dat u initieel doorgaf. Misschien is uw e-mailadres veranderd? Bezorg dan uw naam en adresgegevens met daarbij oud en nieuw mailadres aan de abonnementendienst via abonnementen@tertio.be.
  3. Uw abonnement is misschien vervallen. U kan hier opnieuw een abonnement nemen of u kan een mail met uw naam en adresgegevens sturen naar abonnementen@tertio.be. Na ontvangst van de betaling zal uw toegang opnieuw worden geactiveerd.

U bent uw paswoord vergeten

Klik hier. U ontvangt dan een nieuw paswoord, dat u meteen opnieuw kan wijzigen in een paswoord naar keuze.

Indien uw probleem niet opgelost werd met deze instructies, neem dan contact op via ons contactformulier.