Tertio 1062 - Coronacrisis bevordert concept “planetarisme”

Coronacrisis bevordert concept “planetarisme”

“De coronacrisis is een bijkomende nagel aan de doodskist van de huidige nationalistische zowel als neoliberale wereldorde”, stelt de Noorse politicoloog Stefan Pedersen in Tertio 1.062 van 17 juni.  “Kaarten die de verspreiding van het virus in beeld brengen, tonen nog duidelijker aan dan vroeger dat we een planetaire soort zijn die in een wereldomvattende beschaving leeft.”

Pedersen is voorvechter van het begrip “planetarisme”, een denkbeeld dat focust op een planetair bestaan. Het vormt in zijn ogen een omvattend alternatief voor het nationale denkbeeld dat sinds de Franse Revolutie het overheersende denkbeeld is. Een planetarist is voor hem iemand die achter de bevordering van de planetaire beschaving staat en die tegelijkertijd beseft dat onze biosfeer in stand moet worden gehouden.

“We hebben nood aan verhalen die duidelijk maken dat een politieke grondslag die gebaseerd is op het nationalisme en op de natiestaat niet compatibel is met het veiligstellen op lange termijn van mens en planeet. Met alleen politieke leiders die een mandaat hebben om de belangen van de eigen natie te behartigen, wordt elk vooruitzicht getorpeteerd op een effectieve samenwerking op het niveau van de menselijke beschaving in haar geheel”, betoogt Pedersen.

Paus Franciscus is volgens hem een van de weinige wereldleiders die zich kan uitspreken ten gunste van het planetaire belang tegenover het nationale belang. Hij kan volgens Pedersen de overgang van een nationalistische naar een planetaire wereldorde helpen voorbereiden, mocht de auteur van de encycliek Laudato Si’  dat een goede zaak vinden, zo voegt Pedersen eraan toe.

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

U kan ook gebruikmaken van de voordelige 12x12-formule: stort 12 euro en ontvang 12 weken Tertio. Klik hier voor meer info.

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​