Tertio 1063 - “Menselijke dorst naar spiritualiteit is geen bijzaak”

“Menselijke dorst naar spiritualiteit is geen bijzaak”

 In de slipstream van de oprukkende secularisering herleidden de Vlaamse mainstreammedia jaren geleden hun levensbeschouwelijke berichtgeving tot een minimum. Geen aparte rubriek meer, geen gespecialiseerde journalisten. Aan Franstalige kant schenkt La Libre Belgique nog steeds doelbewust bladruimte aan de ‘faits religieux’ en behoudt ze een expert. Bosco d’Otreppe vult er sinds 7 jaar de ruime schoenen van zijn voorganger Christian Laporte.

Brusselaar Bosco d’Otreppe is verantwoordelijk voor de debatpagina’s en de christelijke actualiteit in La Libre Belgique. Dat doet hij als pratikerende gelovige met overgave, al is de kritische afstand die hij als journalist tegenover kerk en religie bewaart, voor hem niet onderhandelbaar. “Als ik mij ooit meer zou willen engageren in de kerk, zou ik mijn journalistiek werk voor deze rubriek stoppen”, stelt hij resoluut. D’Otreppe heeft altijd een gezonde interesse gehad voor religie omdat ze de mens breed benadert. “Religie praat over de diepste kern van het individu en is tegelijk een sleutel om de internationale geopolitiek te begrijpen. Ze is een van de toegangspoorten tot de wereld en de mensheid, maar wel een erg interessante. Mijn interesse werd nog aangewakkerd toen ik in 2013 had besloten mij als onafhankelijk journalist in Rome te vestigen. Als bij toeval kwam ik daar 3 weken voor het aftreden van paus Benedictus XVI toe, waardoor ik het hele conclaaf en de start van het pontificaat van Franciscus ter plekke kon meemaken.”

Een van de grootste uitdaging voor de kerk is vandaag de identitaire kwestie, vindt de journalist. “Veel christenen worstelen met het terreinverlies van hun religie. Ik begrijp dat zij vinden dat we onze traditie niet te grabbelen mogen gooien, maar zich identitair terugplooien is ook niet het juiste antwoord. De kerk moet daar zeer waakzaam voor blijven. Er schuilt een gevaar in beide extremen: het geloof herleiden tot horizontale waarden, en de sacramenten voor identitaire doelen gebruiken. Het is een hoofdbreker: de traditie koesteren, maar je er ook niet krampachtig aan vastklampen in de waan dat alleen de traditie waarheid draagt. Vluchten in een al te dogmatische liturgie belet ons de vragen van de hedendaagse samenleving te stellen.”

Lees het volledige interview in Tertio van deze week.

U kan ook gebruikmaken van de voordelige 12x12-formule: stort 12 euro en ontvang 12 weken Tertio. Klik hier voor meer info.

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​