Tertio 1068-1069 - herstelrecht vormt tegengewicht voor polarisering