Tertio 1068-1069 - spreidstand tussen natiebelangen en universele menselijkheid