Tertio 1074 - De kerk in de Oost-België

De kerk in de Oost-België

In september 1920 werden de Oostkantons krachtens het Verdrag van Versailles Belgisch grondgebied. Daarvoor behoorden de Ooskantons tot het aartsbisdom Keulen. Om spanningen tussen het Duitse en het Belgische episcopaat te temperen werd op 21 juli het bisdom Eupen-Malmedy in het leven geroepen. In 1925 werd het weer ontbonden. Sindsdien ressorteert Oost-België onder het bisdom Luik. Het duurde evenwel  tot 1978 voor de bisschoppelijk vicaris voor het gebied een Duitstalige priester uit de regio zelf was. Zes jaar geleden werd Fina Keifens (1948) als eerste vrouw benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor de regio.

Keifens begeleidt reeds geruime tijd de Baustelle Pfarre (bouwwerf parochies) , een initiatief om parochies intensiever met elkaar te laten samenwerken. “Parochies moesten enerzijds worden samengevoegd maar anderzijds moesten ze ook hun eigenheid kunnen bewaren”, zegt Keifens in Tertio 1.074 van 9 september. Ze zal actief blijven op de parochiale bouwwerf ook nadat Emil Piront als bisschoppelijk vicaris deze maand haar mandaat van haar overneemt. Keifens heeft steeds de nadruk gelegd op het belang van de inbreng van leken in de kerk en betreurt dat het soms moeilijk was priesters op een bepaald spoor te zetten en samen met hen te zoeken naar antwoorden op de vraag: “Waar willen we heen en hoe doen we dat?”.

Dat is ook de hoofdvraag van de omstreden brochure Katholische Kirche (Ostbelgien) Quo vadis?, van de hand van vier gepensioneerde geestelijken. Zij gaan ervan uit dat het christelijk leven in de toekomst alleen nog zal bestaan in kleine gemeenschappen. Ze willen back to the roots en stellen vele riten in vraag. “Hun weg is radicaler dan de weg binnen de bestaande structuren, sluit nauwer aan bij het evangelie en belichaamt een christendom dat hogere eisen stelt. Anderzijds dringt de vraag zich op of er nog genoeg mensen zullen zijn om de bestaande structuren in leven te houden. De aanhangers van beide wegen zijn geëngageerd. En misschien zal ooit blijken dat beide wegen juist kunnen zijn”, stelt de historicus Christoph Brüll (1979).

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

U kan ook gebruikmaken van de voordelige 12x12-formule: stort 12 euro en ontvang 12 weken Tertio. Klik hier voor meer info.

In de spotlight: 

Verbindend verhaal brengen

“Zonder C heeft de CD&V geen bestaansreden. De christelijke traditie vormt voor mij de basis om aan politiek te doen en daar hangen duidelijke principes en visies aan vast, zoals het verdedigen van alle leven, vooral het kwetsbare leven”, stelt partijvoorzitter Joachim Coens in Tertio nr. 1.074 van 9/9. “Maar als christendemocraten zijn we vandaag een minderheid. Ook wij moeten compromissen sluiten, al trachten we de anderen te overtuigen van onze kijk.”
» Lees verder

De kerk in de Oost-België

In september 1920 werden de Oostkantons krachtens het Verdrag van Versailles Belgisch grondgebied. Daarvoor behoorden de Ooskantons tot het aartsbisdom Keulen. Om spanningen tussen het Duitse en het Belgische episcopaat te temperen werd op 21 juli het bisdom Eupen-Malmedy in het leven geroepen. In 1925 werd het weer ontbonden. Sindsdien ressorteert Oost-België onder het bisdom Luik. Het duurde evenwel  tot 1978 voor de bisschoppelijk vicaris voor het gebied een Duitstalige priester uit de regio zelf was. Zes jaar geleden werd Fina Keifens (1948) als eerste vrouw benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor de regio.
» Lees verder

“Samen optrekken is hoopvol”

Ignis Webmagazine viert dit jaar zijn 10-jarige bestaan. De Nederlandse website probeert op inspirerende wijze samenleven en ignatiaanse spiritualiteit met elkaar in verbinding te brengen. Aan het hoofd van het initiatief staat opmerkelijk genoeg een protestant. Hoofdredacteur Rick Timmermans (1987) is geboren in Zeeland en werd gaandeweg tijdens zijn studie gegrepen door het gedachtegoed van de jezuïeten.
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​