Tertio 1087 - ���wat de kiemkracht in het graan is, is de liefde in ons���