Tertio 1089-90

Tertio 1089-90 van 23 december 2020

Wat brengt de toekomst? Die vraag vormt het uitgangspunt van de eindejaarsspecial van Tertio (nr. 1.089-1.090 van 23 december). Uiteraard kan niemand de toekomst voorspellen. Wat we wel weten, is dat de uitdagingen gigantisch zijn: verder het hoofd bieden aan de pandemie, de sociale, emotionele, pedagogische, economische en culturele schade ervan opvangen, de gevolgen van de Brexit managen, de energietransitie doorvoeren, de gevolgen van de klimaatverandering bekampen, vrede bewerken en verdeeldheid tegengaan. We zullen de handen in elkaar moeten slaan om al die bouwwerven aan te pakken, om ons gemeenschappelijke huis weer bewoonbaar te maken, om weer humaniteit binnen te brengen in een op hol geslagen wereld.

In dit nummer leest u interviews met:

• Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V)
• Econoom Irene van Staveren (Erasmus Universiteit Rotterdam)
• Hendrik Tratsaert, directeur van vzw Ons Erfdeel
• Politicoloog Bart Kerremans (KU Leuven)
• Theoloog Manuela Kalsky (VU Amsterdam)
• Isabel Albers, algemeen hoofdredacteur van De Tijd en L’Echo

Lees hier alvast het kerstessay van theoloog Els Agten, een ode aan de ezel.

Abonneer of vraag een gratis proefnummer aan op www.tertio.be

In de spotlight: 

Wat vaker de ezel zijn

De heilige familie, de herders en de drie koningen staan centraal in de kerstscène. Zelden krijgen de os en de ezel aandacht. Het zijn nochtans verbindingsfiguren van wie ook te leren valt. Daarom brengt theoloog Els Agten in Tertio nr. 1.089-1.090 van 23 december 2020 een ode aan de ezel. Ook wij mogen misschien wat vaker en wat meer ezel zijn: wat vaker eigenzinnig, wat frequenter dienstbaar en sociaal, wat meer luidruchtig.
» Lees verder

Gedreven door nieuwsgierigheid, verwondering en geloof

Ze vroeg 100 dagen om zich in te werken, maar werd door de coronapandemie meteen voor de leeuwen geworpen. Na haar eedaflegging wachtte al het eerste overlegcomité. Sindsdien is elke dag een rollercoaster. Maar gedreven door nieuwsgierigheid en verwondering gaat Annelies Verlinden (CD&V) er ook zonder inlooptijd stevig tegenaan. “Voor de volle 300 procent”, reageert de minister van Binnenlandse Zaken tijdens het interview in de Wetstraat. Het verschijnt in Tertio’s eindejaarsspecial (nr. 1.089-1.090 van 23 december 2020).
» Lees verder

“De economie, dat zijn wij allemaal”

De wereld zou voor veel mensen een betere plek zijn als politici en economen er niet langer zo eenzijdig door een neoliberale bril naar keken. Blind geloof in het laissez faire van de vrije markt blijkt feitelijk een historische vergissing, stelt Irene van Staveren (Erasmus Universiteit Rotterdam) in Tertio 1089-1090 van 23/12/’20. Ze behoort tot de groeiende groep economen die het tij helpen keren.
» Lees verder
Andere Tertio nummers: 

Tertio 1108

Tertio 1107

Tertio 1106