Tertio 1097 - “Bekeer je”

“Bekeer je”

De veertigdagentijd die vandaag begint, moedigt de leerlingen van Christus aan wat meer op hun Meester te gaan gelijken. Klassieke hulpmiddelen daarbij zijn het gebed, de soberheid en de dienstbaarheid. Koen Vanhoutte, hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen, vindt het in een interview in Tertio nr. 1.097 van 17 februari 2021 terecht dat het 60-jarige Broederlijk Delen die solidariteit opentrekt naar het Zuiden: “Kijk hoe de Covid-vaccins worden verdeeld. Het Zuiden staat alweer achteraan de rij. We zijn nog veraf van Fratelli Tutti”.

“Vandaag, op Aswoensdag klinkt de oproep tot bekering”, steekt hulpbisschop Koen Vanhoutte van wal. “Bij monde van de profeet Joël vraagt God dat we tot Hem terugkeren en de apostel Paulus stelt dat dit de gunstige tijd is om ons met God te laten verzoenen. Eigen aan de liturgie van deze dag is de asoplegging en ook daarbij luidt het: ‘Bekeer je’. Het missaal biedt twee formules aan die we best samenhouden. Ik heb de gewoonte ze bij de asoplegging afwisselend te gebruiken zodat wie naar voren komt, ze allebei hoort. De eerste is ontnuchterend realistisch: ‘Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof wederkeert’. Vergeet je kwetsbaarheid niet. De coronapandemie heeft ons eveneens met de neus op dat feit gedrukt. Aangenaam is die boodschap niet, maar het is geen leugen. De tweede formule reikt voorbij dat realisme een hoopvol perspectief aan: ‘Bekeer je en open je hart voor het evangelie’. De Griekse woorden eu en angelion betekenen goed nieuws. De dood uit de eerste formule krijgt een antwoord in de tweede: de boodschap dat er leven is, sterker dan zonde en dood. Dat geloven is niet simpel, het vereist een bekeringsproces, een weg die we moeten gaan: door in het verborgene te bidden, te vasten en aalmoezen te geven. Als broze mens ga je het nieuwe leven vinden als je inzet op gebed, soberheid en solidariteit. Daarmee is het programma voor de komende veertig dagen aangegeven.”

“De nadruk ligt op de vernieuwing van ons leven als gedoopte, als leerling van Christus. God ziet je graag… anders worden. Dat eerste zinsdeel klopt: God houdt van ons zoals we zijn, zoals we nu maar zijn. Maar tegelijk gelooft God in het potentieel dat in de mens zit om sterker Christus na te volgen. Hij vraagt ons de oude mens die op zichzelf terugplooit, af te leggen en ons te bekleden met de nieuwe mens. Als we op Pasen kunnen zeggen dat we als leerlingen een beetje meer op onze Meester gelijken, dan zijn we een stap vooruit. Tegelijk weten we dat we leerlingen blijven, die opdracht duurt ons hele leven.”

“Hoe krijgt die vernieuwing vorm? Door onze verbondenheid met God in het gebed te versterken, misschien door meer of intenser te bidden of eens een andere gebedsmethode te proberen. Door te vasten, niet als modegril of om wat kilo’s kwijt te geraken, maar om ons vrijer te maken zodat we meer openstaan voor God en onze naaste. Waar ben ik nog onvrij, waaraan ben ik verslaafd? Het is ergens van loskomen om meer gegeven te zijn. En door solidariteit. Terecht trekt Broederlijk Delen in de veertigdagentijd die solidariteit open. Ja, wij hebben nu veel zorgen met corona, maar elders hebben ze nog grotere zorgen. Het bedroeft me te zien hoe de vaccins verdeeld worden. Het virus woedt zo heftig in Zuid-Afrika, maar zij moeten wachten. Het Westen bedient eerst zichzelf. We slagen er niet in een wereldwijde solidaire verdeling te bewerken. De paus hamert daarop, maar ieder denkt aan zijn eigen hachje. De zorgen dichtbij komen eerst, de rest is ver-van-ons-bed. We zijn nog veraf van Fratelli Tutti. Gelukkig is er veel solidariteit, maar er is nog een hele weg te gaan en daarom is het zinvol dat Broederlijk Delen ons eraan herinnert het Zuiden niet te vergeten.”

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

In de spotlight: 

“Bekeer je”

De veertigdagentijd die vandaag begint, moedigt de leerlingen van Christus aan wat meer op hun Meester te gaan gelijken. Klassieke hulpmiddelen daarbij zijn het gebed, de soberheid en de dienstbaarheid. Koen Vanhoutte, hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen, vindt het in een interview in Tertio nr. 1.097 van 17 februari 2021 terecht dat het 60-jarige Broederlijk Delen die solidariteit opentrekt naar het Zuiden: “Kijk hoe de Covid-vaccins worden verdeeld. Het Zuiden staat alweer achteraan de rij. We zijn nog veraf van Fratelli Tutti”.
» Lees verder

Broederlijk Delen pleit voor “donut” in de vastencampagne

De vastencampagne van Broederlijk Delen gaat vandaag van start. In het jaar van hun 60ste verjaardag dragen ze de visie uit dat er nood is aan een ingrijpende systeemverandering van het neoliberale model naar een economie van het delen. Corona heeft de urgentie daarvan eens te meer in de verf gezet. Tertio nr. 1097 van 17/02/’21 laat teamcoördinator politiek Katelijne Suetens aan het woord: “We bieden een hoopvol verhaal in coronatijden”.
» Lees verder

Geloven voorbij het traditionele godsbeeld

Religie en spiritualiteit zijn ook in een postmoderne wereld geen taboe. Integendeel, uit onderzoek van Pew Research blijkt dat het geloof in Europa tijdens de coronacrisis is toegenomen. Veel mensen herkennen zich evenwel niet langer in het theïstische beeld van God de Vader. Toch klinkt zelden de vraag welke voorstelling we ons precies van Hem maken. Welke God is de onze, en welke nadrukkelijk niet? Tertio ging op zoek naar godsbeelden.
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​