Tertio 1097 - Broederlijk Delen pleit voor “donut” in de vastencampagne

Broederlijk Delen pleit voor “donut” in de vastencampagne

De vastencampagne van Broederlijk Delen gaat vandaag van start. In het jaar van hun 60ste verjaardag dragen ze de visie uit dat er nood is aan een ingrijpende systeemverandering van het neoliberale model naar een economie van het delen. Corona heeft de urgentie daarvan eens te meer in de verf gezet. Tertio nr. 1097 van 17/02/’21 laat teamcoördinator politiek Katelijne Suetens aan het woord: “We bieden een hoopvol verhaal in coronatijden”.

Tijdens de vastenperiode vraag Broederlijk Delen extra aandacht voor een economie die respectvol is zowel voor de natuur als de gemeenschap. “Onze partners in Afrika en Latijns-Amerika weten dat een goede relatie tussen mens en natuur nodig is om goed en veilig te kunnen leven. We denken dat we uit hun levenswijze dingen kunnen leren die we zelf verloren zijn”, vertelt Katelijne Suetens van Broederlijk Delen. De gemeenschappen waarmee de organisatie samenwerkt, zijn vaak het doelwit van grootschalige mijnbouw-, energie- of landbouwprojecten op neoliberale westerse leest geschoeid. “Ze verzetten zich daartegen en blijven voor hun samenlevingsmodel strijden.” De organisatie strijdt met hen mee, zowel in het globale Zuiden als in het Westen. 

Broederlijk Delen haalt inspiratie bij het model van de “donuteconomie”, uitgedacht door de Britse econome Kate Raworth, wiens werk pas bekroond werd met een eredoctoraat van de KULeuven. Dat model stelt dat de groei-economie uit het oog is verloren waar het werkelijk om draait: “een economie ten dienste van de ontplooiing van iedere mens, binnen de grenzen van de planeet”. Daar geraken, is een reusachtige onderneming, geeft de teamcoördinator politiek toe. De verschillende stappen die gezet moeten worden, zijn volgens haar evenwel duidelijk. “We moeten beter delen en herverdelen.” Dat betekent minder en duurzamer consumeren, trager leven en meer inzetten op circulaire economie en hernieuwbare energie. “Wij zijn ervan overtuigd dat door te versoberen de levenskwaliteit net zal toenemen.”

Lees hier het integrale artikel: https://shrtm.nu/YnNG

Abonneer of vraag een proefnummer via www.tertio.be

In de spotlight: 

“Bekeer je”

De veertigdagentijd die vandaag begint, moedigt de leerlingen van Christus aan wat meer op hun Meester te gaan gelijken. Klassieke hulpmiddelen daarbij zijn het gebed, de soberheid en de dienstbaarheid. Koen Vanhoutte, hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen, vindt het in een interview in Tertio nr. 1.097 van 17 februari 2021 terecht dat het 60-jarige Broederlijk Delen die solidariteit opentrekt naar het Zuiden: “Kijk hoe de Covid-vaccins worden verdeeld. Het Zuiden staat alweer achteraan de rij. We zijn nog veraf van Fratelli Tutti”.
» Lees verder

Broederlijk Delen pleit voor “donut” in de vastencampagne

De vastencampagne van Broederlijk Delen gaat vandaag van start. In het jaar van hun 60ste verjaardag dragen ze de visie uit dat er nood is aan een ingrijpende systeemverandering van het neoliberale model naar een economie van het delen. Corona heeft de urgentie daarvan eens te meer in de verf gezet. Tertio nr. 1097 van 17/02/’21 laat teamcoördinator politiek Katelijne Suetens aan het woord: “We bieden een hoopvol verhaal in coronatijden”.
» Lees verder

Geloven voorbij het traditionele godsbeeld

Religie en spiritualiteit zijn ook in een postmoderne wereld geen taboe. Integendeel, uit onderzoek van Pew Research blijkt dat het geloof in Europa tijdens de coronacrisis is toegenomen. Veel mensen herkennen zich evenwel niet langer in het theïstische beeld van God de Vader. Toch klinkt zelden de vraag welke voorstelling we ons precies van Hem maken. Welke God is de onze, en welke nadrukkelijk niet? Tertio ging op zoek naar godsbeelden.
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​