Tertio 1101 - Kerkhervorming vraagt de nodige tijd

Kerkhervorming vraagt de nodige tijd

Theoloog Joseph Famerée, emeritus hoogleraar van de UC Louvain, is mede-auteur van een boek over de betekenis van hervorming voor de kerk. Een cruciale uitdaging die erop gericht is de kerk telkens beter aangepast te maken om het evangelie te verkondigen. In Tertio nr. 1.101 van 17/3/’21 noemt hij tijd en zorg voor de menselijke persoon als cruciale ingrediënten. 

Het moet gezegd dat het thema in de mode is. “Vanaf het begin van zijn pontificaat heeft paus Franciscus werk gemaakt van een hervorming van de diensten binnen het Vaticaan”, preciseert de theoloog. “Eerst heeft hij zich gericht op de afdelingen die zich met de financiën bezighouden, daarna met de gehele Romeinse curie. Franciscus heeft er echt voor gezorgd dat hervorming op de agenda staat.”

In uw boek komt telkens weer naar voren dat de idee van hervorming diep in de geschiedenis van de kerk staat ingeschreven. 

“In de loop van die gehele geschiedenis, eigenlijk al vanaf het begin, is hervorming zowat de grootste constante. Het tweede millennium, een periode die we zonder twijfel beter kennen, is getekend door meerdere hervormingen. Denken we aan de hervorming die de bedelorden op gang hebben gebracht. Vanuit hun dubbele insteek – de spirituele en apostolische vleugel – hebben de franciscanen en dominicanen de kerk verjongd en haar opnieuw bij het evangelie gebracht. Dichter in de tijd was er natuurlijk het Tweede Vaticaans Concilie. In heel wat conciliedocumenten wordt er nadruk op gelegd dat, als de kerk heilig is dankzij de gave Gods, ze zich tegelijk moet hervormen, hernieuwen, zuiveren. In feite is hervorming voor de kerk wat geestelijke bekering is voor de christen: een permanente vereiste.”

Is dat voor de kerk dan ook een manier om te erkennen dat ze de heiligheid nog niet heeft bereikt? 

“Precies. Dat is een sterke gedachte van Vaticanum II: de mens is geroepen tot heiligheid en tegelijk is hij een zondaar en moet hij dus altijd aan zijn bekering werken. Diezelfde idee geldt voor de kerk, die de gemeenschap van de gelovigen is: ook zij moet voortdurend werken om meer te beantwoorden aan haar roeping.” 

Abonneer of vraag een proefnummer via www.tertio.be

In de spotlight: 

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​