Tertio 1102

Tertio 1102 van 24 maart 2021

In verschillende culturen en religies is een zondvloed of grote overstroming een belangrijk mythologisch thema. De meest recente watersnoodramp in de Lage Landen was die van februari 1953. Intussen is het precies 600 jaar geleden dat de Sint-Elisabethsvloed voor grote ellende zorgde. Om een herhaling van zulke rampen te voorkomen, is het voor de Lage Landen levensnoodzakelijk gewapend te zijn tegen een zeespiegelstijging als gevolg van de klimaatopwarming. Tertio nr. 1.102 van 24 maart 2021 brengt in kaart wat er gebeurt om eventueel de kustlijn van de Noordzee beter te bescherming voor de stijging van de zeespiegel.

In dit nummer leest u onder meer:

• Een standpunt bij de aanvang van de Goede Week: “Doe dit tot Mijn gedachtenis”
• Een interview met de naar Ierland uitgeweken zanger Philippe Robrecht
• Een column van filosofe en schrijfster Alicja Gescinska over de beschaving op drift
• Een opinie van filosoof Ignace Verhack over de Vaticaanse nota over het zegenen van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht
• Een signalement van de Jezusfilm “The New Gospel” van Milo Rau
• Een reactie van filosoof Herman De Dijn op het dossier over seksualiteitsbeleving bij ouderen in wzc
• Een focus op de kunst van Stanley Spencer in het licht van de Goede Week
• Een getuigenis van Annemie Leduc, vroedvrouw aan huis bij het Wit-Gele Kruis

Lees hier alvast het artikel over hoe de nieuwe eindtermen het pedagogisch project van de jezuïeten in gevaar brengen.

Abonneer of vraag een gratis proefnummer aan op www.tertio.be

In de spotlight: 

“Onderwijs gaat niet alleen om de hersenen, ook om het hart”

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV) vraagt met een honderdtal scholenbesturen, de koepel van ouderverenigingen van het vrij onderwijs (VCOV) en de Federatie van Steinerscholen bij het Grondwettelijk Hof de vernietiging van de recent goedgekeurde eindtermen aan. Onder die scholenbesturen bevinden zich ook de jezuïetencolleges die van oudsher de lat voor hun leerlingen hoog leggen. Directeur Frederik Van Rampelberg van het Sint-Jozefcollege in Aalst licht zijn motivatie toe in Tertio 1.102 van 24/03/’21.
» Lees verder

Na ons de zondvloed?

In verschillende culturen en religies is een zondvloed of grote overstroming een belangrijk mythologisch thema. De Lage Landen zijn in de loop van de geschiedenis verschillende malen door watersnoodrampen getroffen. De meest recente was die van februari 1953. Om een herhaling van zulke rampen te voorkomen, is het voor de Lage Landen levensnoodzakelijk gewapend te zijn tegen een zeespiegelstijging als gevolg van de klimaatopwarming. 
» Lees verder

“De dood kan niet het einde zijn”

De kunstenaar Stanley Spencer (1891-1955) was zo innig vergroeid met zijn geboortedorp Cookham, zo’n 45 kilometer van Londen, dat zijn bijnaam op de Londense Slade School “Cookham” was. De plek diende als setting voor veel van zijn schilderijen, ook de Bijbelse: Christus preekte in Cookham, werd er verraden, deed er Zijn intrede, droeg Zijn kruis door de straten van het dorp en stond er op uit het graf. Tertio nr. 1.102 van 24/3/’21 brengt de in Europa nauwelijks bekende, maar in de Angelsaksische wereld zeer befaamde Spencer voor het voetlicht. 
» Lees verder
Andere Tertio nummers: 

Tertio 1114

Tertio 1113

Tertio 1112