Tertio 1107 - Bemiddelaar, steun en gids in moeilijke tijden

Bemiddelaar, steun en gids in moeilijke tijden

Op zaterdag 1 mei wordt het feest van de arbeid gevierd. Als reactie op het communistische en socialistische feest lanceerde paus Pius XII in 1955 op de eerste dag van de Mariamaand het feest van Sint-Jozef Arbeider. De timmerman uit Nazareth werd zo het voorbeeld voor de katholieke arbeiders. Maar de patroon van België heeft nog andere facetten. In dit door paus Franciscus ingestelde Jozefjaar brengt Tertio nr. 1.107 van 28/4/’21 zijn veelzijdigheid aan het licht.

Het Vaticaan publiceerde op 8 december 2020 een decreet dat het begin van het jaar van Sint-Jozef aankondigde. Na een crisisjaar vol ongerustheid en leed had de wereld nood aan “vaders”, stelt paus Franciscus in zijn apostolische brief Patris Corde – Met het hart van een vader. Door zijn rol als vader, opvoeder en beschermer van het gezin ernstig te nemen, heeft Jozef gehandeld als de “schaduw van de enige hemelse Vader”, meent de paus. Jozef is een bemiddelaar, een steun en een gids in moeilijke tijden en zijn rol van man op het achterplan, die evenwel in hachelijke situaties en zonder vragen te stellen zijn plicht vervult, mag niet onderbelicht blijven.

Jozef was een pelgrim op een door God uitgestippelde weg. In de schaarse passages waarin de evangelist Mattheüs aandacht aan hem besteedt, wordt hij telkens tot beslissingen gedreven die niet stroken met zijn bescheidenheid en eenvoud. De Heer stuurt hem wegen op waarvan hij zich nauwelijks een inbeelding kan maken, maar hij stelt geen vragen en gehoorzaamt.

In veel middeleeuwse geboorte- of aanbiddingstaferelen kijkt Jozef niet begrijpend toe of is hij aan het slapen, terwijl zich voor zijn neus een van de ingrijpendste gebeurtenissen van de geschiedenis afspeelt. Het zou een uit het leven gegrepen scène kunnen zijn, maar we weten intussen dat in de Bijbelse kunst interpretaties nooit lukraak zijn en elk detail op afspraken en diepere betekenissen berust. Als Jozef zit te suffen bij de kribbe is dat een verwijzing naar de droom waarin een engel hem aanmaant om Bethlehem te ontvluchten. 

In De aanbidding door de herders van Lorenzo Lotto bevindt Jozef zich samen met de ezel in de schaduw van de stal terwijl alle andere figuren en figuranten in het volle licht mogen staan. Jozef neemt in de evangelies weinig plaats in en is daarom ook in Lotto’s werk en dat van zovele andere schilders letterlijk en figuurlijk onderbelicht. Toch zien we kunstenaars worstelen met Jozefs terughoudende rol en met het verlangen om hem meer ruimte te geven. En om het geloof in de maagdelijkheid van Maria en de kuisheid van Jozef te vergemakkelijken, werd Jozef het liefst als een oude man opgevoerd. Sommige kerkvaders zagen Jozef echter niet graag als een weduwnaar met zes kinderen uit een vorig huwelijk, zoals hij in sommige apocriefe geschriften beschreven werd. Ze hielden het liever op een jongeman die, net zoals Johannes de Doper, al voor zijn geboorte geheiligd was.

Abonneer of vraag een proefnummer via www.tertio.be

In de spotlight: 

Impact Covid-19 vergelijkbaar met Grote Depressie

“De impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid is groter dan die van de financiële crisis van 2008/’09. Je kan gerust stellen dat dit de grootste crisis is sinds de Grote Depressie van de jaren 1930”, stelt Lieve Verboven, directeur van het Brusselse kantoor van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) aan de vooravond van 1 mei. Uit de berekeningen van de organisatie blijkt dat 114 miljoen mensen het voorbije jaar getroffen werden door jobverlies. “Dat verlies was het grootst in Noord-en Zuid-Amerika, waar de pandemie enorm hard heeft toegeslagen”, merkt ze op in Tertio 1.107 van 28 april.
» Lees verder

De olifant in de kamer van het eindtermendebat

Vrijheid en kwaliteit sluiten elkaar niet uit als het om onderwijs gaat. Mede daarom is de eenheidsworst die ontstaat door steeds meer gedetailleerde eindtermen in te voeren, niet wenselijk. Kwaliteitsverlies kwam er in het onderwijs trouwens niet door een gebrek aan eindtermen. Moet er vooraf aan de eindtermendiscussie niet eerst een fundamenteler debat gevoerd worden over de rol van de overheid in het onderwijs? Dat opperen alvast vier christendemocraten waaronder Frank Judo in Tertio nr. 1.107 van 28/04.
» Lees verder

Bemiddelaar, steun en gids in moeilijke tijden

Op zaterdag 1 mei wordt het feest van de arbeid gevierd. Als reactie op het communistische en socialistische feest lanceerde paus Pius XII in 1955 op de eerste dag van de Mariamaand het feest van Sint-Jozef Arbeider. De timmerman uit Nazareth werd zo het voorbeeld voor de katholieke arbeiders. Maar de patroon van België heeft nog andere facetten. In dit door paus Franciscus ingestelde Jozefjaar brengt Tertio nr. 1.107 van 28/4/’21 zijn veelzijdigheid aan het licht.
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​