Tertio 1107 - Met Jezus als gezel door het leven

Oog & hart

Met Jezus als gezel door het leven

“Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand en uw naaste gelijk uzelf.” Een kernboodschap uit het Oude Testament, bevestigd door Jezus. Een zeldzaam ogenblik van overeenstemming tussen Jezus en joodse wetgeleerden van zijn tijd. Dat dubbele gebod is zo fundamenteel dat wellicht ook een aantal mensen met een godsgeloof buiten de joods-christelijke traditie het kunnen beamen. Maar wat betekent het eigenlijk? En hoe doe je het? Daarop zijn geen simpele antwoorden. Om te beginnen: “Wie is mijn naaste?” Jezus antwoordt met een concreet en genuanceerd verhaal, de barmhartige Samaritaan. Die parabel is tegelijk duidelijk en subtiel, meer dan een lang theoretisch betoog. Toch moeten we zelf weer overleggen hoe we dat gestalte geven in de concrete situaties van ons leven.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)