Tertio 1112

Tertio 1112 van 2 juni 2021

De Gezinsbond bestaat 100 jaar. Al sinds 1921 behartigt de organisatie de belangen van gezinnen in Vlaanderen. “Gezinnen waren toen heel traditioneel: vader, moeder, kinderen”, merkt algemeen directeur Jeroen Sleurs op in Tertio nr. 1.112 van 2 juni 2021. “Nu richten we ons tot een zeer diverse groep. Maar in onze standpunten hebben we altijd dezelfde sociale reflex behouden.” Sleurs vindt het opmerkelijk dat hoewel de Gezinsbond ontstond in een tijd van verzuiling, mede door clerici, de organisatie vanaf het begin pluralistisch was.

In dit nummer leest u onder meer:

• Een standpunt over een gezinsvriendelijke maatschappij en politiek
• Een column van politiek wetenschapper Steven Van Hecke over de ontwikkelingen in Wit-Rusland
• Een artikel over het verzet van de kerk tegen de oorlog in Tigray
• Een dossier over 25 jaar jongerenpastoraal in Vlaanderen
• Een gesprek over trager en actiever leren kijken naar kunst
• Een signalement van het boek “Een kleine muziekgeschiedenis van hier en nu. Nieuwe esthetische tendensen in de westerse klassieke muziek sinds 1950”
• Een focus op 50 jaar Interdiocesaan Pastoraal Beraad, het ruimste overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse kerk
• Een getuigenis van Karin Daniëls, studentenpastor aan de UHasselt

Lees hier alvast het artikel over het onderzoek naar de framing van euthanasie en palliatieve zorg.

Abonneer of vraag een gratis proefnummer aan op www.tertio.be

In de spotlight: 

Frames rond palliatieve zorgen en euthanasie onder de loep

De manier waarop palliatieve zorgen en euthanasie momenteel bekeken worden, kan verschuiven als gevolg van een recent onderzoek naar de framing van die onderwerpen. Experts van de Radboud Universiteit in Nijmegen en de KU Leuven ontwaarden bij de studie van Nederlandse publiekelijk toegankelijke teksten zeven problematiserende frames en zeven deproblematiserende counterframes. 
» Lees verder

Jongerenpastoraal Vlaanderen begon als vrijplaats voor experiment

IJD – Jongerenpastoraal Vlaanderen werd in september 1996 boven de doopvont gehouden. Stijn Van den Bossche, Pascal Veeckman en Lode Aerts lichten als betrokkenen van het eerste uur de ontstaansgeschiedenis van IJD toe. De drie opeenvolgende directeurs Pieter Nolf, Annelien Boone en Anaïs Fayt en huidig voorzitter Wim Selderslaghs maken in Tertio nr. 1.112 van 2/6/’21 de balans op van een kwarteeuw interdiocesane jongerenpastoraal in Vlaanderen.
» Lees verder

50 jaar Interdiocesaan Pastoraal Beraad

Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB), het ruimste overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse kerk, viert op 5 juni met een jaar uitstel zijn vijftigste verjaardag. Dat jubileum vormt de aanleiding om terug te blikken en vooruit te kijken. Kerkhistoricus Mathijs Lamberigts (KU Leuven) neemt het verleden voor zijn rekening. Wat de toekomst betreft, worden alvast drie thema’s naar voren geschoven: jongeren, vrouw in de kerk en economie. In aanloop naar de feestviering staat Tertio nr. 1.112 van 02/06/’21 stil bij de rol van het IPB in de Vlaamse kerk.
» Lees verder
Andere Tertio nummers: 

Tertio 1127

Tertio 1126

Tertio 1125