Tertio 1113 - Grensbewaking Fort Europa is big business

Grensbewaking Fort Europa is big business

Geluid doet er toe. Geluidshinder is na luchtvervuiling de milieufactor die de grootste bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Dat geluidsoverlast tot conflict kan leiden, daarvan getuigen de vele burengeschillen waarbij lawaai de bron van wrevel is. “Dat geluid nu ook systematisch wordt ingezet als wapen tegen uitgeputte mensen op de vlucht, was een terloops nieuwsbericht waarvan mijn oren toch – welja – tuitten”, schrijft columnist Virginie Platteau in Tertio nr. 1.1103 van 9/6/’21.

Griekenland bouwt aan zijn grens met Turkije een hoogtechnologisch bewakingsnetwerk uit. De Griekse grenspolitie rijdt met een geluidskanon rond dat vanuit een gepantserde vrachtwagen een oorverdovend lawaai over de grens met Turkije schiet, met het volume van een straalmotor. Het doet denken aan ultrasone zoemertjes om muggen weg te jagen. Ontmenselijking. Mensen afweren als waren ze een plaag. Het geluidskanon is een sonisch langeafstandswapen dat soms gebruikt wordt zoals een waterkanon bij protesten. Dat dit onuitstaanbare geluid, dat letterlijk doof maakt – en tot braken en algehele malaise leidt – nu systematisch wordt ingezet tegen vluchtelingen, is mensonterend. 

Het vluchtelingenvraagstuk heeft geen pasklare oplossingen. Maar een Europa dat zo prat gaat op zijn normen en waarden, christelijke traditie en democratie, moet ethisch bevraagd worden. Hoe ver zal de ontmenselijking nog gaan, als mensen doelwitten worden en de kans niet meer krijgen asiel aan te vragen? Hoeveel universele mensenrechten blijft de EU bewust schenden? Kijken we zwijgend toe, als naar het schilderij Le Radeau de La Méduse van Théodore Géricault? Of laten we ook de roep om rechtvaardigheid en menswaardigheid klinken?  

Lees hier de integrale column.

Abonneer of vraag een proefnummer via www.tertio.be

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​