Tertio 1114 - “Hulpverleners moeten de hoop staande houden”

Interview met Marc Calmeyn

“Hulpverleners moeten de hoop staande houden”

Marc Calmeyn debuteerde een maand geleden met het essay Depressie is menselijk. Die titel lijkt een open deur in te trappen, maar de invulling die de psychiater geeft aan “menselijk”, is niet voor al zijn vakgenoten de meest gangbare. Ook met zijn voorbehoud tegenover een al te biomedische benadering van psychiatrie laat hij een kritisch geluid horen. 

Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)