Tertio 1124

Tertio 1124 van 25 augustus 2021

De zomer loopt ten einde, weldra vangt het nieuwe schooljaar aan. Tertio nr. 1.124 van 25 augustus 2021 brengt meerdere bijdragen bij de start van dat schooljaar. Zo komt onder anderen Hans Schmidt aan het woord. Als onderwijzer, directeur, pedagogisch begeleider en stichter van muziekbasisschool De Wonderfluit – nu Melopee – had en heeft hij een uitgesproken pedagogische visie. Hij wou kinderen meer dan alleen de meetbare disciplines bijbrengen en hen vormen als mens. “Onderwijs moet niet verbreden maar verdiepen.”

In dit nummer leest u onder meer:

• Een standpunt over de vele bouwwerven in het onderwijs
• Een column van filosofe en schrijfster Alicja Gescinska over de aarde die ons toespreekt
• Een artikel over de vaccinzwendel in Rusland
• Een signalement van de biografie over Erasmus van Sandra Langereis
• Een bespreking van het boek “Ode aan de verliezer. Levenslessen uit Bijbelverhalen over hoop, twijfel en succes” van Alain Verheij
• Een focus op de scheppingsperiode in de kerk van 1 september tot 4 oktober
• Een getuigenis van norbertijn-leraar Francis Dierckxens

Lees hier alvast een uittreksel uit het dossier dat in primeur een studie brengt rond jongvolwassenen en levensbeschouwing.

Lees hier alvast het artikel over het lessenpakket Educ8 dat religieuze radicalisering wil tegengaan.

Abonneer of vraag een gratis proefnummer aan op www.tertio.be

In de spotlight: 

Lessenpakket educ8 als weerwoord tegen clichés over religie

De faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven ontwikkelde in samenwerking met negen Europese partners het lessenpakket Educ8 gefinancierd door de Europese commissie. Dat wil middelbare scholieren sensibiliseren voor radicale religieuze en levensbeschouwelijke overtuigingen, zowel binnen het eigen geloof als in het kijken naar andere godsdiensten. 
» Lees verder

Jongvolwassenen en levensbeschouwing

De faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven voert al jaren empirisch onderzoek uit naar de levensbeschouwelijke identiteit en de kijk op godsdienstonderwijs bij leerlingen in het basis- en het secundair onderwijs en bij volwassenen – ouders, personeel, directies en beleidsinstanties. Tot nu toe bleef één groep buiten beeld: de jongvolwassenen. Om de onderzoekskloof te dichten, werden nu jongeren tussen 18 en 25 jaar bevraagd. Tertio nr. 1.124 van 25 augustus 2021 brengt in primeur de resultaten.
» Lees verder

Dringend gevraagd: nieuwe kijk op de schepping

Het VN-klimaatrapport dat begin deze maand verscheen, betekent niet minder dan code rood voor de gehele mensheid. De jaarlijkse scheppingsperiode die christenen wereldwijd uitnodigt tot zorg voor de schepping, houdt dan ook meer dan ooit een dringend appel in. Tertio nr. 1.124 van 25/8/’21 laat enkele stemmen klinken die vanuit uiteenlopende contexten dezelfde boodschap brengen: we zijn onlosmakelijk verbonden met de aarde en met elkaar. 
» Lees verder
Andere Tertio nummers: 

Tertio 1146

Tertio 1145

Tertio 1144