Tertio 1132

Tertio 1132 van 20 oktober 2021

“De eerste diplomaat van de Heilige Stoel is de paus. We volgen zijn lijn en zijn prioriteiten. Dat wij, dat zijn allen die werken in kerkelijke diplomatieke dienst: hier op het Staatssecretariaat of wereldwijd in de nuntiaturen”, zegt aartsbisschop Paul Richard Gallagher in een exclusief interview in Tertio nr. 1.132 van 20 oktober 2021. Hij staat in het Vaticaan in voor de relaties met de staten, zowat de buitenlandminister van de paus dus. “De kerk wil hoop binnenbrengen waar doemscenario’s heersen”, stelt hij. En ook weerlegt hij dat de kerk Europa zou verwaarlozen.

In dit nummer leest u onder meer:

• Een standpunt over het ontluisterende rapport over het seksueel misbruik in de Franse katholieke kerk
• Een column van huisarts Jacqueline Van de Walle over de alternatieven voor hormonale anticonceptie
• Een gesprek met priester Jo Hanssens over actieve geweldloosheid
• Een dossier over het Ignatiusjaar (500 jaar bekering en 400 jaar heiligverklaring)
• Een signalement van de film “Un Monde” en van het boek “Spiegel en Palet. Verzet, opstand en veerkracht: 500 jaar zelfportretten van vrouwelijke kunstenaars”
• Een interview met historicus Idesbald Goddeeris over de geschiedenis van en de herinnering aan missionarissen
• Een getuigenis van Renaat Hanssens, drijvende kracht achter een schoolproject in Congo

Lees hier alvast het artikel over het boek “Katholicisme en sport in de Lage Landen” van historicus Dries Vanysacker.

Abonneer of vraag een gratis proefnummer aan op www.tertio.be

In de spotlight: 

Religieuze worsteling met sport

De worstelaar en de gymnast die zijn evenwicht zoekt op de balk: twee sportfiguren die perfect de relatie van de kerk met de moderne sport verbeelden. De kerk moest vanaf de 19de eeuw positie innemen over het favoriete volksvermaak en dat verliep niet zonder slag of stoot. Historicus Dries Vanysacker (KU Leuven) schreef er een stevig werk over, een sportgeschiedenis met religieuze insteek.
» Lees verder

Ignatiaanse spiritualiteit in de kijker

Ignatius van Loyola raakte op 20 mei 1521 in Pamplona gewond door een kanonskogel. Het langdurig ziekbed dat daarop volgde, deed zijn droom als ridder carrière te maken, uiteenspatten. Tegelijk was dat het begin van zijn bekering waarna hij een ordestichter en kerkhervormer werd. Zowat 100 jaar later, op 12 maart 1622, werd Ignatius met Franciscus Xaverius heilig verklaard. De ignatiaanse familie – naast de jezuïeten een twintig vrouwencongregaties en diverse lekenbewegingen – grijpt die dubbele verjaardag – 500 jaar bekering en 400 jaar canonisatie – aan voor een jubeljaar dat loopt tot 31 juli 2022. Tertio nr. 1.132 van 20 oktober brengt een dossier over ignatiaanse spiritualiteit.
» Lees verder

Paradoxale visie op missionarissen

De herinnering aan onze missionarissen heeft iets paradoxaals. “Iedereen weet wat een missionaris is, maar bijna niemand van pakweg de min-veertigjarigen kent nog namen van individuele missionarissen, buiten pater Damiaan of zuster Jeanne Devos”, stelt Idesbald Goddeeris in Tertio nr. van 1.132 van 20 oktober. 
» Lees verder
Andere Tertio nummers: 

Tertio 1138

Tertio 1137

Tertio 1136