Tertio 1140 - “Uitkijken naar toekomst betekent aangezicht van onze Vader zoeken”

“Uitkijken naar toekomst betekent aangezicht van onze Vader zoeken”

“Vierde coronagolf slaat niet toe in woonzorgcentra wegens boosterprik”, meldde TV Limburg begin deze maand. Ook in evangelisch-protestants woonzorgcentrum De Olijfboom zijn de zwaarste stormen gaan liggen. “Alle bewoners en bijna alle medewerkers hebben intussen hun derde prik gehad”, getuigt directeur Ronnie Leeters. “We leven wel zorgvuldig de coronamaatregelen na, maar momenteel heerst hier een relatieve rust. We zijn aan het werk en timmeren vol vertrouwen aan de toekomst.”

Een modern ogend kerkgebouw siert het beeldscherm van Georges Janssen. Het is de evangelische Pauluskerk, een vzw waarvan hij voorzitter is. “Vanuit die kerk is het allemaal ontstaan: de school met de Bijbel naast het gebouw, ons Kinderhuis uit de jaren 1940 en woonzorgcentrum De Olijfboom”, verklaart hij. De naam is niet toevallig gekozen. Olijfbomen kunnen zo’n 300-600 jaar oud worden en dragen tot op hoge leeftijd vrucht. Zo gaat ook het wzc ervan uit dat elke mens tot op hoge leeftijd van grote waarde is. De eerste steen werd gelegd op zaterdag 19 mei 1990; 5 jaar later werd het gebouw in gebruik genomen. Vandaag wonen er 82 mensen, van wie 71 met een hoge zorgbehoefte. “Dat is ook het aantal van de toekomst”, geeft Ronnie Leeters aan. “Sinds de oprichting zijn we flink gegroeid, maar de voorbije jaren hebben we beslist om wat te downsizen ten voordele van wat huiselijkheid.” 

Christelijke waarden

Van diepgelovige christen tot agnost of atheïst: in De Olijfboom is iedereen welkom. “Dat is de kracht van het huis”, stelt Leeters. “Vanuit een bepaalde visie wilden de stichters een plek van tolerantie creëren.” Janssen vult aan: “Bewoners die nood hebben aan geestelijke bijstand kunnen terecht bij de pastoraal werker van het huis, maar ook een aalmoezenier of pastoor zijn welkom”. De geest van het huis is dat er christelijke waarden rondwaren, vat Leeters samen. “Die worden ook veruitwendigd, maar zodanig dat andere mensen daarvan kunnen meegenieten.” Soms is dat beeldend, zoals een thema rond het kruis met Pasen. Weer andere keren krijgt de Bijbel een prominente plaats, zoals tijdens de wekelijkse huiskring “Bij Jos op de koffie”.

De rust die in het wzc heerst,  herinnert in niets aan alle hectiek in oktober 2020. Binnen luttele weken raakten 53 bewoners besmet met het coronavirus. “De pandemie was nieuw voor de hele wereld; het enige dat we konden doen is roeien met de riemen die we hebben”, blikt Leeters terug. “We hebben het huis letterlijk op zijn kop gezet. Bij de eerste vaststelling waren er 27 besmettingen, in de weken daarna breidde de golf zich uit. Omdat de besmettingen verspreid waren over het hele huis, moesten we mensen verhuizen. Niet-besmette mensen gingen naar de benedenverdiepingen; besmette bewoners naar de tweede etage.” Positief is de vrijwilligersgolf die door de pandemie op gang kwam. Maar liefst tachtig mensen staken de handen uit de mouwen om De Olijfboom en zijn bewoners in crisistijden bij te staan. “Ze kwamen niet alleen uit Genk, maar van heinde en verre. We hadden vrijwilligers uit Antwerpen en Leuven”, getuigt Janssen. Zo was er een dame die wegens de coronamaatregelen tijdelijk haar brasserie in Neerpelt moest sluiten. “Ze is hier gebleven totdat de horecazaken weer open mochten”, zegt Leeters. “Vier dagen per week werkte ze voor ons; bijna een vaste werkkracht. Juist tijdens de crisis hebben we heel mooie dingen zien gebeuren.”

Lees hier gratis het integrale artikel: https://shrtm.nu/p3wH

In de spotlight: 

De toekomst van Europa

In december 1991 vond in Maastricht een Europese top plaats die leidde tot het Verdrag van Maastricht en die het pad effende voor de invoering van de euro. Dertig jaar later staat de EU voor nieuwe uitdagingen. “De hoofdvraag is hoe Europa zich moet positioneren in de geopolitieke constellatie van vandaag”, oordeelt Steven Van Hecke in Tertio nr. 1.140 van 15 december. Hij stelt vast dat de wereld zich 30 jaar na de Koude Oorlog opwarmt aan een nieuwe versie ervan, ditmaal tussen de VS en China.
» Lees verder

“Uitkijken naar toekomst betekent aangezicht van onze Vader zoeken”

“Vierde coronagolf slaat niet toe in woonzorgcentra wegens boosterprik”, meldde TV Limburg begin deze maand. Ook in evangelisch-protestants woonzorgcentrum De Olijfboom zijn de zwaarste stormen gaan liggen. “Alle bewoners en bijna alle medewerkers hebben intussen hun derde prik gehad”, getuigt directeur Ronnie Leeters. “We leven wel zorgvuldig de coronamaatregelen na, maar momenteel heerst hier een relatieve rust. We zijn aan het werk en timmeren vol vertrouwen aan de toekomst.”
» Lees verder

Internationale christelijke media

Tertio heeft een uitzonderlijke positie in het Vlaamse medialandschap. Even over het muurtje kijken, leert ons evenwel dat er internationaal gezien verschillende christelijke bladen zijn. Tertio nr. 1.140 van 15/12/2021 legt zijn oor te luister in Zweden, waar katholieken al sinds de Reformatie een minderheidskerk vormen, in Groot-Brittannië, waar het katholieke opinieweekblad The Tablet kan bogen op een lange traditie en bij onze Waalse zusterkrant Dimanche, die dit jaar haar 75ste verjaardag viert.
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​