Tertio 1140 - De toekomst van Europa

De toekomst van Europa

In december 1991 vond in Maastricht een Europese top plaats die leidde tot het Verdrag van Maastricht en die het pad effende voor de invoering van de euro. Dertig jaar later staat de EU voor nieuwe uitdagingen. “De hoofdvraag is hoe Europa zich moet positioneren in de geopolitieke constellatie van vandaag”, oordeelt Steven Van Hecke in Tertio nr. 1.140 van 15 december. Hij stelt vast dat de wereld zich 30 jaar na de Koude Oorlog opwarmt aan een nieuwe versie ervan, ditmaal tussen de VS en China.

Intussen dreigt er met de migratiecrisis aan de grenzen van de EU met Wit-Rusland en als gevolg van de Russische troepenconcentraties langs de grens met Oekraïne een nieuw IJzeren Gordijn neer te dalen. “Tegenover Rusland moeten rode lijnen worden getrokken, niet alleen inzake militaire kwesties maar ook wat inmenging in verkiezingen of de financiering van extreemrechts betreft”, vindt de hoofddocent aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven. 

Van Hecke heeft intussen bedenkingen bij de Conferentie over de Toekomst van Europa. De Europese Commissie kondigt wel aan dat er naar de burgers zal worden geluisterd, maar sinds de vorige Europese verkiezingen ligt de agenda volgens hem voor de komende 10 jaar al vast: de digitalisering en het klimaatneutraal maken van Europa.

De Conferentie wil de burgers in de lidstaten rechtstreeks bevragen zonder tussenkomst van de nationale regeringen. “Die vrezen dat er voorstellen uit de bus zullen komen waarmee ze niet gelukkig zullen zijn”, stelt Van Hecke. Dat biedt volgens hem kansen. Als de eigen bevolking zich uitspreekt voor bepaalde voorstellen, zal het moeilijker worden voor de lidstaten om initiatieven van de Commissie daarrond af te schieten met het argument dat er geen draagvlak voor bestaat. 

Abonneer of vraag een proefnummer via www.tertio.be

In de spotlight: 

De toekomst van Europa

In december 1991 vond in Maastricht een Europese top plaats die leidde tot het Verdrag van Maastricht en die het pad effende voor de invoering van de euro. Dertig jaar later staat de EU voor nieuwe uitdagingen. “De hoofdvraag is hoe Europa zich moet positioneren in de geopolitieke constellatie van vandaag”, oordeelt Steven Van Hecke in Tertio nr. 1.140 van 15 december. Hij stelt vast dat de wereld zich 30 jaar na de Koude Oorlog opwarmt aan een nieuwe versie ervan, ditmaal tussen de VS en China.
» Lees verder

“Uitkijken naar toekomst betekent aangezicht van onze Vader zoeken”

“Vierde coronagolf slaat niet toe in woonzorgcentra wegens boosterprik”, meldde TV Limburg begin deze maand. Ook in evangelisch-protestants woonzorgcentrum De Olijfboom zijn de zwaarste stormen gaan liggen. “Alle bewoners en bijna alle medewerkers hebben intussen hun derde prik gehad”, getuigt directeur Ronnie Leeters. “We leven wel zorgvuldig de coronamaatregelen na, maar momenteel heerst hier een relatieve rust. We zijn aan het werk en timmeren vol vertrouwen aan de toekomst.”
» Lees verder

Internationale christelijke media

Tertio heeft een uitzonderlijke positie in het Vlaamse medialandschap. Even over het muurtje kijken, leert ons evenwel dat er internationaal gezien verschillende christelijke bladen zijn. Tertio nr. 1.140 van 15/12/2021 legt zijn oor te luister in Zweden, waar katholieken al sinds de Reformatie een minderheidskerk vormen, in Groot-Brittannië, waar het katholieke opinieweekblad The Tablet kan bogen op een lange traditie en bij onze Waalse zusterkrant Dimanche, die dit jaar haar 75ste verjaardag viert.
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​