Tertio 1140 - Internationale christelijke media

Internationale christelijke media

Tertio heeft een uitzonderlijke positie in het Vlaamse medialandschap. Even over het muurtje kijken, leert ons evenwel dat er internationaal gezien verschillende christelijke bladen zijn. Tertio nr. 1.140 van 15/12/2021 legt zijn oor te luister in Zweden, waar katholieken al sinds de Reformatie een minderheidskerk vormen, in Groot-Brittannië, waar het katholieke opinieweekblad The Tablet kan bogen op een lange traditie en bij onze Waalse zusterkrant Dimanche, die dit jaar haar 75ste verjaardag viert.

Het katholiek opinieweekblad The Tablet verscheen voor het eerst in 1840 en is het op een na oudste Britse weekblad. Ondertussen is er heel wat veranderd, zowel in de media als voor de positie van de katholieke kerk in Groot-Brittannië. “Het grootste verschil is de context waarin de kerk werkt. Bij de lancering van het blad had het katholicisme een precaire positie in Engeland. Het was nog aan het herstellen van zijn marginale en ondergedoken positie in het 18de-eeuwse anglicaanse Engeland. Vandaag is zij goed geïntegreerd in het religieuze landschap”, zegt Christopher Lamb. Naast die evoluties zijn er ook constanten geeft de journalist aan. “De missie van ons weekblad is dezelfde gebleven: de boodschap van het Evangelie uitdragen. Het is ook vanaf het begin kenmerkend voor The Tablet geweest dat we niet alleen geïnteresseerd zijn in binnenkerkelijke kwesties, maar ook in wat er in de politiek en de maatschappij gebeurt.”

Tegen niemand

Sinds zijn oprichting in 1946 heeft het Waalse weekblad Dimanche zich voortdurend aangepast aan de evoluties die plaatsvonden binnen de kerk en aan de opkomst van nieuwe druktechnieken, informatica en multimedia. Het eerste nummer van Dimanche verscheen op Pasen 1946 en werd gedrukt op de persen van De Beiaard in Zottegem. Op de eerste bladzijde schreef priester-oprichter Eugène Collard: “Sommige mensen zijn zo nors dat ze overal tegen zijn. Dimanche is tegen niemand. Dimanche is voor alles wat goed is. Dimanche leent zich niet tot sluwe propaganda. Het blad is eenvoudigweg van de mensen van Christus, van de katholieke kerk, die met ons komen praten over het nieuws van het moment, over dingen die u interesseren, zoals wanneer vrienden de avond bij u komen doorbrengen”.

Kampvuur

Het fonds van Veritas Förlag bestaat uit religieuze, filosofische, theologische en liturgische boeken. De in 2002 door het bisdom Stockholm opgerichte uitgeverij voorziet ook in de vertalingen van belangrijke teksten uit Rome. Zo zijn onder meer de encyclieken van paus Franciscus voor Zweedstalige katholieken beschikbaar. Katolskt Magasin wordt door een onafhankelijke stichting

bestuurd”, vertelt hoofdredacteur Helena D’Arcy. “Het blad bestaat bijna 100 jaar. In eerste instantie willen we mensen informeren over wat er precies in het bisdom Stockholm en in de wereldkerk gebeurt. De tweede – en voor ons zeer belangrijke – doelstelling is een soort kampvuur te zijn voor alle katholieken die afgezonderd leven en geen aansluiting hebben met een gemeenschap. Zweden is een groot land. Sommige katholieken kunnen slechts eenmaal per maand de eucharistie vieren.”

Abonneer of vraag een gratis proefnummer op www.tertio.be

In de spotlight: 

De toekomst van Europa

In december 1991 vond in Maastricht een Europese top plaats die leidde tot het Verdrag van Maastricht en die het pad effende voor de invoering van de euro. Dertig jaar later staat de EU voor nieuwe uitdagingen. “De hoofdvraag is hoe Europa zich moet positioneren in de geopolitieke constellatie van vandaag”, oordeelt Steven Van Hecke in Tertio nr. 1.140 van 15 december. Hij stelt vast dat de wereld zich 30 jaar na de Koude Oorlog opwarmt aan een nieuwe versie ervan, ditmaal tussen de VS en China.
» Lees verder

“Uitkijken naar toekomst betekent aangezicht van onze Vader zoeken”

“Vierde coronagolf slaat niet toe in woonzorgcentra wegens boosterprik”, meldde TV Limburg begin deze maand. Ook in evangelisch-protestants woonzorgcentrum De Olijfboom zijn de zwaarste stormen gaan liggen. “Alle bewoners en bijna alle medewerkers hebben intussen hun derde prik gehad”, getuigt directeur Ronnie Leeters. “We leven wel zorgvuldig de coronamaatregelen na, maar momenteel heerst hier een relatieve rust. We zijn aan het werk en timmeren vol vertrouwen aan de toekomst.”
» Lees verder

Internationale christelijke media

Tertio heeft een uitzonderlijke positie in het Vlaamse medialandschap. Even over het muurtje kijken, leert ons evenwel dat er internationaal gezien verschillende christelijke bladen zijn. Tertio nr. 1.140 van 15/12/2021 legt zijn oor te luister in Zweden, waar katholieken al sinds de Reformatie een minderheidskerk vormen, in Groot-Brittannië, waar het katholieke opinieweekblad The Tablet kan bogen op een lange traditie en bij onze Waalse zusterkrant Dimanche, die dit jaar haar 75ste verjaardag viert.
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​