Tertio 1141-42 - Eerlijke nieuwe kans of ticket naar de mislukking?

Interview met Siska Deknudt

Eerlijke nieuwe kans of ticket naar de mislukking?

Siska Deknudt (1960) werd 6 jaar geleden aalmoezenier in de gevangenis van Beveren waar langgestraften verblijven. Ze onderschrijft dat straf soms nodig is en ze is niet blind voor het gevaar dat sommige gedetineerden kunnen betekenen voor de samenleving. “Maar met iemand 10 of 20 of 28 jaar op te sluiten in een regime van straf en wantrouwen, bereik je weinig tot niets.”

Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)