Tertio 1141-42 - Schulden mogen niet onhoudbaar groot worden

Schulden mogen niet onhoudbaar groot worden

Jan Smets,  die begin 2019 met pensioen ging als gouverneur van de Nationale Bank van België,  onthult aan het begin van zijn boek Economie en het Goede Leven dat hij als jongeling gefascineerd was door Schuld en boete, de magistrale roman van Fjodor Dostojewski. “Als je Schuld en boete leest, zie je dat het leven van het hoofdpersonage gedomineerd wordt door wat hij heeft meegemaakt. Dat is wat niet mag gebeuren, ook niet in de economie”, merkt Smets op in Tertio nr. 1.141 van 22 december. 

“Schulden worden tamelijk eenzijdig als iets negatiefs afgeschilderd, maar zijn normaal in de economie. In een dynamische economie moeten schulden worden gemaakt, maar die mogen nooit zo buitensporig groot worden dat ze onhoudbaar worden, zoals in het geval van Griekenland enkele jaren geleden”, oordeelt de ex-gouverneur, die de hoge schuldenlast van de Belgische overheid relativeert.

“De Belgische overheid heeft een grote schuld maar de Belgische gezinnen hebben vooral veel financiële activa. Ze sparen veel. Daardoor zijn de financiële markten er gerust in dat de schulden van de staat gemakkelijk gefinancierd kunnen worden door de Belgen zelf. Als de staat geld nodig heeft, kan hij die zonder problemen plaatsen bij banken of verzekeringsmaatschappijen die die schuld kunnen financieren met het spaargeld van de Belgen”, stelt Smets.

“Dit jaar zullen we toch een begrotingstekort hebben van ongeveer 7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De schuldquote zal uitkomen op bijna 115 procent van het bbp. Een deel van dat tekort is eenmalig  en werd geïnduceerd door de pandemie,” zegt Smets, die stelt dat het tekort binnen behoorlijke termijn weer onder de 3 procent moet zakken. Zo kan volgens hem de dynamiek van een zichzelf voedende schuld doorbroken worden. 

De voormalige gouverneur van de Nationale Bank waarschuwt evenwel dat een extra inspanning zal vragen. “De toestand mag niet op zijn beloop worden gelaten want er was een kwestie vóór corona die er ook daarna nog zal zijn: de vergrijzing van de samenleving. Volgens de projecties zal de vergrijzingsfactuur de komende decennia met 4 procent van het bbp stijgen. Dat is een slordige 20 miljard euro.”

‘We kunnen voor een stuk uit de problemen geraken door ervoor te zorgen dat de economie dynamischer en productiever wordt. Als de koek groter wordt, wordt de schuld dragelijker en gaat ook de schuldquote omlaag. Die strategie vraagt om meer innovatie en een inclusieve arbeidsmarkt die zo veel mogelijk mensen mobiliseert”, besluit Smets.  

In de spotlight: 

Schulden mogen niet onhoudbaar groot worden

Jan Smets,  die begin 2019 met pensioen ging als gouverneur van de Nationale Bank van België,  onthult aan het begin van zijn boek Economie en het Goede Leven dat hij als jongeling gefascineerd was door Schuld en boete, de magistrale roman van Fjodor Dostojewski. “Als je Schuld en boete leest, zie je dat het leven van het hoofdpersonage gedomineerd wordt door wat hij heeft meegemaakt. Dat is wat niet mag gebeuren, ook niet in de economie”, merkt Smets op in Tertio nr. 1.141 van 22 december. 
» Lees verder

“Grote oerangst van gedetineerde geen mens meer te mogen zijn”

Siska Deknudt (1960) werd 6 jaar geleden aalmoezenier in de gevangenis van Beveren waar langgestraften verblijven. Ze onderschrijft dat straf soms nodig is en ze is niet blind voor het gevaar dat sommige gedetineerden kunnen betekenen voor de samenleving. “Maar met iemand 10 of 20 of 28 jaar op te sluiten in een regime van straf en wantrouwen, bereik je weinig tot niets”, merkt ze op in Tertio nr. 1.141-42 van 22/12/’21. 
» Lees verder

“Onzevader ontstond op breuklijn tussen joden- en christendom”

“Vergeef ons onze schulden”, vermeldt het Onze Vader. Peter Tomson ontdekte dat dat gebed zich bevindt op de breuklijn tussen jodendom en christendom. Beide godsdiensten delen gemeenschappelijke wortels, maar aan weerszijden heerst nog altijd onbegrip. Zo wordt de apostel Paulus vaak gezien als de grote scheurmaker. Tomson pleit voor eerherstel: “Paulus wilde dat de kerk er zou zijn voor joden en niet-joden en dat de relatie met het jodendom bleef openstaan”. 
» Lees verder

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​