Tertio 1141-42

Tertio 1141-42 van 22 december 2021

Naar goede gewoonte publiceert Tertio eind december een eindejaarsspecial met zes grote interviews rond een bepaald thema. De rode draad is dit keer een bede uit het Onzevader: “Vergeef ons onze schuld”. Daarbij komen zowel de staatsschulden, persoonlijke financiële of morele schulden, koloniale en klimaatschuld aan bod. Naast de interviews staat in Tertio nr. 1.141-1.142 van 22 december 2021 ook een kerstessay. Met Kerstmis vieren we de menswording van God, maar dat mysterie nam al vroeger een aanvang: bij de boodschap van de engel aan Maria. Het zet kunstwetenschapper Barbara Baert ertoe aan de blik te wenden naar een vergeten iconografische traditie die de vrucht in Maria’s schoot letterlijk belicht en bezingt. De redactie wenst u alvast een zalige Kerstmis en een gezond 2022. De volgende editie verschijnt op 5 januari.

In deze eindejaarsspecial prijken interviews met:

• econoom Jan Smets, ere-gouverneur van de Nationale Bank
• gevangenisaalmoezenier Siska Deknudt
• theoloog Peter Tomson
• terrorisme-expert Beatrice de Graaf
• psycholoog Tine Van Regenmortel
• schrijver David Van Reybrouck

Lees hier alvast het kerststandpunt van hoofdredacteur Emmanuel Van Lierde.

Abonneer of vraag een gratis proefnummer aan op www.tertio.be

In de spotlight: 

Schulden mogen niet onhoudbaar groot worden

Jan Smets,  die begin 2019 met pensioen ging als gouverneur van de Nationale Bank van België,  onthult aan het begin van zijn boek Economie en het Goede Leven dat hij als jongeling gefascineerd was door Schuld en boete, de magistrale roman van Fjodor Dostojewski. “Als je Schuld en boete leest, zie je dat het leven van het hoofdpersonage gedomineerd wordt door wat hij heeft meegemaakt. Dat is wat niet mag gebeuren, ook niet in de economie”, merkt Smets op in Tertio nr. 1.141 van 22 december. 
» Lees verder

“Grote oerangst van gedetineerde geen mens meer te mogen zijn”

Siska Deknudt (1960) werd 6 jaar geleden aalmoezenier in de gevangenis van Beveren waar langgestraften verblijven. Ze onderschrijft dat straf soms nodig is en ze is niet blind voor het gevaar dat sommige gedetineerden kunnen betekenen voor de samenleving. “Maar met iemand 10 of 20 of 28 jaar op te sluiten in een regime van straf en wantrouwen, bereik je weinig tot niets”, merkt ze op in Tertio nr. 1.141-42 van 22/12/’21. 
» Lees verder

“Onzevader ontstond op breuklijn tussen joden- en christendom”

“Vergeef ons onze schulden”, vermeldt het Onze Vader. Peter Tomson ontdekte dat dat gebed zich bevindt op de breuklijn tussen jodendom en christendom. Beide godsdiensten delen gemeenschappelijke wortels, maar aan weerszijden heerst nog altijd onbegrip. Zo wordt de apostel Paulus vaak gezien als de grote scheurmaker. Tomson pleit voor eerherstel: “Paulus wilde dat de kerk er zou zijn voor joden en niet-joden en dat de relatie met het jodendom bleef openstaan”. 
» Lees verder
Andere Tertio nummers: 

Tertio 1144

Tertio 1143

Tertio 1140