Tertio 453 - ���armoedebestrijding heeft geen politieke kleur���