Tertio 453 - 17 miljoen euro extra voor palliatieve zorg

17 miljoen euro extra voor palliatieve zorg

Het recent verschenen Evaluatierapport palliatieve zorg 2009 detecteert de dringende noden van de sector en pleit voor een verhoging van het budget voor palliatieve zorg met zes miljoen euro. Het is nu aan de overheid om daar werk van te maken.Peter Vande Vyvere | Sinds de wet op de palliatieve zorg uit 2002 maakt een evaluatiecel om de twee jaar een stand van zaken op in deze almaar belangrijker tak van de geneeskunde. Dat geneeskunde niet ophoudt wanneer geen genezing meer mogelijk is, maar ook intensief bezig moet zijn met pijnbestrijding en ‘comfortzorg’ voor de stervende, raakt stilaan ingeburgerd. Maar de noden in de sector, die vaak nog in een sfeer van liefdadigheid baadt, zijn groot. De leden van de evaluatiecel wijzen in het recente rapport de meest dringende knelpunten aan: er moet meer personeel komen voor de palliatieve thuiszorgequipes, de dagcentra voor palliatieve zorg moeten worden uitgebouwd en de palliatieve netwerken beter betoelaagd. Opvallend is ook het nadrukkelijke pleidooi voor een versterking van de palliatieve functie in bejaardentehuizen. Eigenlijk heeft de sector behoefte aan zeventien miljoen extra budget, zes miljoen daarvan zijn hoogst dringend. In het licht van de vele duizenden mensen die dagelijks palliatief worden verzorgd, is euthanasie maar een marginaal fenomeen, maar het krijgt in de media en in de politiek meer aandacht. Ten onrechte, vinden de federale CD&V-volksvertegenwoordigers Mia De Schamphelaere en Luc Goutry. Ze vragen dat het pas verschenen rapport snel op de agenda van de Kamercommissie Volksgezondheid komt. Waar moet het geld voor de palliatieve zorg vandaan komen? Dat lijkt in prangende begrotingstijden geen sinecure. De beide kamerleden wijzen naar het kankerplan en het plan voor chronisch zieken van minister Laurette Onkelinx (PS). Voor die plannen voorziet de regering respectievelijk in 380 en 60 miljoen euro. Het moet alleszins mogelijk zijn in dat ruime budget de vereiste zes miljoen euro prioritaire middelen voor palliatieve zorg – dat van essentieel belang is voor die doelgroep – vrij te maken en mogelijk zelfs de nodige zeventien miljoen toe te wijzen, menen Goutry en De Schamphelaere. Het parlement buigt zich binnenkort over Onkelinx’ plannen en de CD&V’ers laten hun goedkeuring daarvan mee afhangen van de ruimte die palliatieve zorg krijgt. De ontwerpbegroting 2009 voor het Riziv vertoont alvast nog geen spoor van wat de palliatieve sector vraagt.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​