Tertio 456 - ���bij polarisering wordt de tegenstrever een vijand���