Tertio 460 - Kinderen geen koopwaar

Standpunt:

Kinderen geen koopwaar

Peter Vande Vyvere | Samen met de peripetieën van de Vl.Pro-saga beheerste de verkoop van baby J. de voorbije week het binnenlandse nieuws. Diepe ellende: iets anders kan er niet aan de oorsprong liggen van het besluit van de ouders hun kind bij de geboorte aan anderen te verkopen. Voor de miserie die aan zo’n beslissing voorafgaat – zware familiale en financiële problemen – moet de samenleving mildheid opbrengen, maar dat kinderen worden verhandeld, mag ze onder geen beding dulden.  De meeste Europese landen hebben het verhandelen van mensen – slavernij heet zoiets – al in de negentiende eeuw bij wet aan banden gelegd. Maar in dit beschaafde landje moest een Gentse parketmagistraat anno 2008 vaststellen dat de transactie tussen de biologische ouders en de wensouders van baby J. niet zomaar ongedaan kon worden gemaakt omdat het over ‘een verkoop tussen twee partijen’ ging.

De minister van Justitie, Jo Vandeurzen (CD&V), kon in het parlement wel sussen dat het burgerlijk wetboek en het strafwetboek voldoende basis bieden om zo’n daad te bestraffen, maar de hele zaak illustreert dat er dringend nood is aan specifieke wetgeving die de commercialisering van de voortplanting aan banden legt.

De zaak van baby J. gaat niet over draagmoederschap, zoals die van baby Donna, maar er zijn raakpunten. Kinderen zijn geen koopwaar en daarom is elke handel, voor of na de geboorte, uit den boze. Aan de praktijk dat kandidaat-ouders en draagmoeders zich op het internet aanbieden, moet radicaal een einde worden gemaakt. Daar ligt dringend wetgevend werk op de plank. Het fundamentele richtsnoer is duidelijk: in alles wat de procreatie aangaat, moeten de belangen van het weerloze kind centraal staan. Dat is namelijk het grootste slachtoffer van de instrumentalisering van het menselijk leven. De gemediatiseerde ‘gevallen’ van de baby’s J. en D. illustreren dat ten overvloede. De rechtbank in Zwolle besliste dat baby J. – intussen al een half jaar – van de wensouders naar een pleeggezin moet verhuizen. De biologische ouders hebben zich bedacht, ze willen hun kind terug en voeren daar nu een juridische strijd over.
Baby Donna werd bijna drie jaar geleden door haar draagmoeder niet aan de biologische vader, maar aan een derde verkocht en nu vindt de rechtbank dat het kind, nadat het daar psychologisch op is voorbereid, ook met haar biologische vader contact moet hebben. Een wezentje dat zich volop aan het hechten is, zou van minder het noorden verliezen.

Een ding is de juridische omkadering van dit soort situaties. Die is belangrijk, maar nog dringender is een collectieve bezinning over de onvervreemdbare waarde van het menselijk leven, hoe pril ook. Straks, na sinterklaas, komt weer de jaarlijkse waanzin van de gecommercialiseerde kerstkitsch op gang. Christenen hebben hier een profetische rol te vervullen. De advent, die uitkijkt naar de geboorte van het kind Jezus, is de zwangerschapstijd van de kerk. Hij biedt een unieke kans om te herontdekken, te beleven en uit te dragen wat echte menswording inhoudt.

Uw reacties zijn welkom op peter.vandevyvere@tertio.be .

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​