Tertio 460 - Tijger getemd

Van wereldkampioen kungfu tot evangelisch predikant

Tijger getemd

De kungfugrootmeester en bodyguard Tony Anthony was in een gewetenloze vechtmachine veranderd en belandde in de beruchte gevangenis van Nicosia op Cyprus. Daar ontdekte hij Christus en de Bijbel. Na zijn bekering tot christen begon hij zelf het evangelie te verkondigen. Van 4 tot 16 december getuigt hij in Vlaanderen van zijn levensloop en van zijn inzet voor de
re-integratie van ex-gevangenen.

Emmanuel Van Lierde | Als drievoudig wereldkampioen kungfu kende Tony Anthony geen angst. Hij was sterk en zelfverzekerd. Als bodyguard beschermde hij de rijkste en machtigste mensen van het Midden-Oosten. “Mijn leven draaide alleen rond ‘the survival of the fittest’, het overleven van de sterkste en de snelste”, zegt Anthony. “Wanneer ik daar nu op terugkijk, besef ik hoe arrogant en onnadenkend ik was. Ik wou alleen mijn job perfect uitoefenen zonder me ook maar om iets of iemand te bekommeren. Ik verdiende goed geld en dat was de bron van mijn geluk, maar evenzeer van de leegte in mijn leven.”
Toen Anthony’s vrouw omkwam bij een verkeersongeval, werd hij agressief. Hij veranderde in een gewetenloze vechtmachine, en nadat hij enkele misdaden pleegde, belandde hij voor drie jaar in de gevangenis. Daar ontving hij een brief van een missionaris uit Noord-Ierland. Later zou die hem ook bezoeken. “Het was door die bezoeken van Michael Wright dat ik de ware zin van het leven ging ontdekken. Wat echt van waarde is voor ons leven, ontdekken we pas door God te kennen”, legt Anthony uit.

Wat betekende het voor die ex-bodyguard en gevangene om God te ontmoeten in zijn leven? Wie is God voor hem? “De Bijbel zegt dat God ‘heilig’ is, wat betekent dat hij perfect is. God kan dan ook geen imperfecte zaken toelaten in de hemel, anders zou het de hemel niet meer zijn. Als we Gods geboden niet onderhouden door bijvoorbeeld een keertje te liegen of iemand te haten, dan worden we onvolmaakt en kunnen niet langer in de hemel komen”, stelt Anthony vast. “Maar dan komt het goede nieuws dat God onze zonden wil vergeven. Jezus Christus kwam in de wereld om een leven zonder zonde te leiden en stierf in onze plaats een vreselijke dood aan het kruis. Eigenlijk verdienen wij zo’n straf, omdat we braken met Gods geboden. Wie op Jezus vertrouwt, krijgt vrijspraak van zijn zonden en kan zo toch in de hemel komen.”
Er zijn volgens Anthony evenwel twee voorwaarden aan die vergeving verbonden. Een mens moet zich bekeren, afkeren van wat slecht was in zijn leven. En hij moet zijn leven in Christus’ handen leggen. “Wie op God vertrouwt, zal ook zijn hulp ervaren. Wat we uit onszelf niet kunnen, maakt God voor ons mogelijk. Zo zal hij ons kracht geven om het kwade, waar wij machteloos tegenover staan, los te laten. Die vergeving en bekering meemaken: dat is genade en barmhartigheid ervaren”, getuigt Anthony.

Toen hij nog bodyguard was, had de Bijbel of God geen plaats in zijn leven. Hij voelde zich immers zelf god. In de gevangenis gebruikte hij de bladzijden van de Bijbel om sigaretten te rollen. Pas aan het einde van zijn opsluiting ontdekte hij de Schrift als Woord van God tot de mensen en vanaf dan werd het de handleiding voor zijn leven.
Zodra hij christen was geworden, begon hij het evangelie aan anderen te verkondigen, allereerst aan zijn medegevangenen op Cyprus. Toen hij vrijkwam, richtte hij in het Verenigd Koninkrijk ‘Avanti Ministries’ op. Die organisatie is werkzaam in zestig landen en draagt het goede nieuws uit dat Christus de verlosser van de wereld is. Ze leert christenen hoe ze de Blijde Boodschap met anderen kunnen delen.
‘Avanti’ is Italiaans voor ‘Ga’ en verwijst naar het Bijbelwoord: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen” (Matteüs 28, 19). Avanti Ministries staat voor een revolutionaire evangelisatiemethode waarbij de medewerkers intensief de wereld rondreizen om in gevangenissen, scholen, universiteiten en steden het evangelie te verkondigen. Ook Anthony reist de wereld rond om vooral in gevangenissen te vertellen wat zijn leven veranderde in de hoop dat zijn verhaal navolging krijgt. “Als een gevangene zijn leven verandert, zoals ik deed, dan vermindert het kwaad in de wereld. Dat is toch iets wat iedereen wil”, besluit Anthony.

Tony Anthony en Angela Little,
Getemde tijger, Ark Boeken, Amsterdam, 256 blz., € 12,95 of € 4,95 voor de pocketeditie.
Bestellen via www.arkboeken.nl. Van 4 tot 16 december bezoekt Tony Anthony Vlaanderen.
Voor locaties en informatie: www.getemdetijger.be of 0473/87.80.13. www.avantiministries.com.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​