Tertio 462 - ���in gebed zingt kunst een nieuw lied���