Tertio 466 - Van gevang naar opvang

Integrale zorg voor gevangenen, slachtoffers en families nodig

Van gevang naar opvang

Meer dan de helft van de ex-gevangenen belandt vroeg of laat opnieuw achter de tralies. Ondanks alle overheidshulp verloopt hun herintegratie in de samenleving moeizaam. Met een integrale gevangenenhulp hebben christenen mogelijk het middel in handen om die re-integratie te bevorderen. Alpha Belgium en Holistic Prison Ministry zetten alvast hun schouders onder zo’n totaalzorg voor gevangenen, slachtoffers en hun families.

Emmanuel Van Lierde | Nog voor de gevangenispoort achter hen dichtklapt, vragen ex-gevangenen zich af: “Waar vind ik na mijn vrijlating een onderkomen? Wie helpt me aan werk? Hoe geraak ik van mijn verslaving af? Hoe zal het weerzien met familie en vrienden zijn? Heeft mijn leven nog zin?” De meeste gedetineerden zijn bang voor de dag van hun vrijlating en kampen met sociale, emotionele en financiële moeilijkheden. Hun leven veranderen, kunnen ze niet alleen. “Voor christenen dient zich daar een kans aan”, zegt Diederik De Beir die Alphacursussen in de gevangenis geeft. “De evangelische oproep ‘Ik zat in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht’ roept christenen op zich het lot van gevangenen, slachtoffers en hun families aan te trekken. Met begeleiding en opvang kunnen ze de vicieuze cirkel van de misdaad doorbreken.”

Joseph Hoquet van Alpha Prison Belgium en Holistic Prison Ministry vult aan dat “christenen in België makkelijk toegang krijgen tot de gevangenis. Dat unieke voorrecht moeten ze ten volle benutten. Gevangenissen en christenen streven eigenlijk hetzelfde doel na: het leven van gevangenen veranderen. Ze kunnen elkaar daarin vinden en aanvullen, want het is vooral de liefde van God die levens verandert. Vergeving en verzoening, bekering en bevrijding zijn voor gevangenen geen loze woorden. Christenen kunnen daar het verschil maken omdat hun boodschap overeenstemt met de noden van gevangenen”.

Hoquet en De Beir vonden het warm water niet zelf uit. De aanpak voor integrale gevangenenhulp bestond al in Angelsaksische landen. Daar deden de zingevingcursussen van Alpha in de gevangenis en de totaalaanpak van Caring for Ex-Offenders de recidive spectaculair dalen. Paul Cowley en Emmy Wilson zorgden ervoor dat de Alpha-cursussen – een basisvorming in het christelijke geloof – in 85 procent van de Engelse gevangenissen worden gegeven. Ze zagen al vlug in dat gedetineerden nood hebben aan een voorbereiding op hun re-integratie en aan een nazorg zodra ze vrijkomen. Daartoe ontwikkelden ze het programma Caring for Ex-Offenders. “Een gevangene krijgt door een netwerk van aalmoezeniers, vrijwilligers en de kerkgemeenschap een mentor of peter toegewezen. Zijn noden worden in kaart gebracht en die peter begeleidt de ex-gedetineerde bij het zoeken naar huisvesting, tewerkstelling en onderwijs, maar tegelijk houdt hij rekening met zijn geestelijke noden. Uiteraard doet die mentor niet alles zelf, hij werkt samen met de hulpverleningsdiensten. Hopelijk zijn ook christelijke gemeenschappen bereid ex-gedetineerden in hun midden op te nemen. Dat zou hun re-integratie zeker bevorderen”, verduidelijkt Hoquet.

Sinds 2002 worden in tien Belgische gevangenissen Alphacursussen aangeboden. Daarnaast bestaan diverse initiatieven van christenen voor gevangenen, slachtoffers en hun families. Zo zorgt de gezinspastoraal van het bisdom Brugge met ‘Tralies uit de weg’ voor een praatgroep voor gevangenen en vrijwilligers en met ‘Thuisfront’ voor een website voor de familie van gevangenen. “Die acties zijn waardevol en ook aalmoezeniers leveren prachtig werk. Daarom lijkt de tijd rijp in kaart te brengen wat allemaal bestaat aan hulpverlening, de ervaringen uit te wisselen en de krachten te bundelen zodat een integrale zorg voor gevangenen tot stand kan komen. De hulpverlening blijft te versnipperd en een gevangene die vrijkomt, weet vaak niet bij wie hij voor wat terechtkan. Een peter kan hem de weg wijzen”, stelt De Beir. “Zowel de begeleiding van Alphacursussen als dat mentorschap vraagt deskundigheid en maturiteit. Vrijwilligers hebben vorming en ondersteuning nodig. Het materiaal en de methodiek zijn voorhanden, maar we zoeken nog medewerkers om de totaalzorg die in haar kinderschoenen staat, uit te bouwen in alle Belgische gevangenissen”, legt Hoquet uit.

De trainingsdag voor integrale gevangenenhulp Holistic Prison Ministry vindt plaats op zaterdag 24 januari in Vineyard, Franz Guillaumelaan 80, 1140 Evere. Info en inschrijven via www.prisonministry.be of 010/88.16.91.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​