Tertio 472 - ���vasten is geen uiterlijk vertoon, maar gaat om innerlijkheid���