Tertio 474 - po��zie bestrijkt de ruimte van het volledige leven