Tertio 475 - ���liefde en de pijn die dat teweegbrengt���