Tertio 481 - Het vergeten ambt in de kerk

Dossier: Kosters en organisten

Het vergeten ambt in de kerk

Bisschop, priester en diaken vormen de drie gewijde ambten. Naast die bedienaars van de eredienst vervullen parochieassistenten, pastorale werk(st)ers en godsdienstleerkrachten een bezoldigd ambt in de kerk. Dat ook kosters en organisten een betaalde functie uitoefenen, wordt al te vaak vergeten. Het verminderde aantal kerkdiensten doet hun werkuren en bijgevolg ook hun wedde dalen. Dat bedreigt hun ambt. Voor een voltijdse job moeten ze soms meerdere parochies combineren. Het slechte statuut, het wispelturige loonsysteem en het weekendwerk maken dat er steeds minder kandidaten zijn voor die taak in de eredienst. De Vlaamse interdiocesane koster- en organistenbond Sacrista pleit ervoor dat vergeten ambt dringend te herwaarderen.

Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​