Tertio 482 - ���spreken over god moet versluierd zijn���