Tertio 484 - ���christendom is niet anti intellectueel���