Tertio 524 - Tandje bij voor vrouwenrechten

Tandje bij voor vrouwenrechten

De vier internationale processen die binnen de Verenigde Naties streven naar gelijke kansen voor vrouwen worden dit jaar geëvalueerd. Senator Sabine de Bethune (CD&V) wil die gelegenheid aangrijpen om in ons land en mondiaal een tandje bij te steken.Koenraad De Wolf | Bij de honderdste internationale vrouwendag op 8 maart evalueert de 54ste sessie van de Commission on the Status of Women volgende week in New York de vier processen die binnen de Verenigde Naties (VN) streven naar meer gelijke kansen voor vrouwen. Dertig jaar terug werd het VN-vrouwenrechtenverdrag goedgekeurd en in 1995 bevatte de Verklaring van Peking een eerste wereldwijd actieplan. In 2000 werden de millenniumdoelstellingen gelanceerd. Die acht doelen in de strijd tegen armoede, ziektes, ongelijkheid en milieuproblemen kunnen zonder het versterken van vrouwenrechten niet worden verwezenlijkt. In datzelfde jaar benadrukte Resolutie 1325 van de Veiligheidsraad de rol van vrouwen in oorlog en vrede.  Sabine de Bethune, CD&V-senator en voorzitter van de Belgische sectie van de Interparlementaire Unie (IPU), geeft in New York een uiteenzetting over de rol van parlementairen bij het bevorderen van gelijke kansen voor vrouwen. “Vrouwen hebben in ons land een hoge scholingsgraad en we hebben 35 procent vrouwelijke parlementairen. Maar vrouwen blijven zwaar ondervertegenwoordigd in de besluitvorming: in het sociaal overleg, de publieke advies- en bestuursorganen, de hoge magistratuur, enzovoort. Vrouwenrechten staan in onze grondwet, maar het individueel klachtenrecht schiet tekort. Er moet meer politieke daadkracht komen om de genomen engagementen effectief uit te voeren.” Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst? “Voorop staan gelijk loon voor gelijk werk, het verhogen van de activiteitsgraad van vrouwen en het verbeteren van de combinatie gezin-arbeid.” Daarnaast heeft De Bethune ook wetsvoorstellen voor meer vrouwen in hogere rechtscolleges en de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven, een preventieve uithuisplaatsing met contactverbod voor daders van partnergeweld en een uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling. Ten slotte wil de senator de laatste wettelijke discriminatie van vrouwen wegwerken: de wet op de naamgeving van het kind wijzigen waardoor de familienaam niet automatisch die van de vader is.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​