Tertio 525 - Slikken of spreken

Vizier:

Slikken of spreken

Politici die hun verantwoordelijkheid nemen, zoals onlangs Frank Vandenbroucke (SP.A), worden meteen een kopje kleiner gemaakt. Het schrijnende gebrek aan een debatcultuur in onze samenleving heeft mede tot gevolg dat handige reclamejongens vrij spel krijgen.

Koenraad De Wolf | We bevinden ons in een bevreemdende, bijna surrealistische toestand”, stelt de Antwerpse hoogleraar Bea Cantillon in de Tête-à-tête (zie blz. 14-15). “Iedereen weet dat we afstevenen op grote moeilijkheden, maar plannen zijn niet voorhanden en over de toekomst wordt nauwelijks nagedacht. Wie zijn kop boven het maaiveld uitsteekt, zoals Frank Vandenboucke, wordt meteen een kopje kleiner gemaakt. Dat illustreert ons schrijnend gebrek aan een debatcultuur.” De diepgravende analyse van SP.A-politicus Vandenbroucke die zes maanden na zijn verbanning uit de Vlaamse regering het stilzwijgen doorbrak, sloeg spijkers met koppen. Ons land heeft nood aan een ongeziene budgettaire sanering, we moeten langer werken om de kosten van de vergrijzing te beheersen en er moet meer aandacht gaan naar activering van werklozen en een strengere aanpak van de bonussen.

Maar zijn oproep voor een ernstiger sociaaleconomisch beleid viel op een koude steen. Veel steun uit de politieke wereld kreeg hij niet. De SP.A in het bijzonder liet de sombere maar correcte analyse van Vandenbroucke aan zich voorbijgaan. Erger nog. Hij werd in eigen kringen ofwel weggehoond – “we kennen Frank, hé” – ofwel in een hoekje geduwd – “hou geen rekening met hem en laat hem vooral niet de partijkoers bepalen”. Andere opties: hij werd ervan beschuldigd een nestbevuiler te zijn die erop uit is “een controverse te creëren”, ofwel afgemaakt - “Frank wandelt wel vaker langs het mistroostig kantje van het leven”. Vele anderen speelden op de man, niet op de bal: “Hij stelt zich boven alles en iedereen. Zelfs als Caroline Gennez een compromis zou maken, zal het snel opnieuw ruzie zijn.”

In ons politiek bedrijf is weinig of geen plaats voor het verkondigen van een eigen visie. Kritiek op de delicate evenwichten is een zeer riskante onderneming. Alle deelnemers houden eraan de partijkoers collegiaal te volgen. Want één pion verschuiven, houdt een gevaar in voor alle pionnen op het schaakbord. Door hun tot in de kleinste gemeenten uitgebouwde netwerk malen de partijen en hun bevriende belangengroepen elke vorm van protest fijn. Die top-downaanpak die bijna in onze genen zit, leidt tot passiviteit en onverschilligheid. Herkent u niet de volgende situatie? Op bijeenkomsten blijven de eerste rijen steevast onbezet. En wanneer na een debat het publiek vragen mag stellen, heerst er bijna een akelige stilte, tot een ‘bekende’ in de zaal een onschuldige vraag stelt. De echte vragen komen alleen aan bod bij het buitengaan, wanneer de microfoons zijn uitgeschakeld.

Door de kritische zin bewust te onderdrukken geraakte onze maatschappij bovendien almaar meer in de greep van handige reclamejongens. Kijk maar naar de stille indoctrinatie van de televisiecultuur, waarvoor velen elke dag uren zitten gekluisterd. Slikken ze in een eenrichtingsverkeer alle hapklaar geserveerde pulp of denken ze er toch nog het hunne van? In die ‘slikcultuur’ waarin alles hapklaar is gekookt, is een kritische houding overbodig, ja zelfs wereldvreemd. Is het niet ontluisterend hoe jongeren, maar ook volwassenen, dag na dag dreigen mee te schuiven naar de banaliteit? Hoewel de wellicht definitieve afrekening met Vandenbroucke een waarschuwing inhoudt aan het adres van al wie hardop wil meespelen en meespreken, heeft onze samenleving meer dan ooit nood aan kritische stemmen. Want we stevenen, zoals Cantillon stelt, af op grote moeilijkheden.

Uw reacties zijn welkom op koenraad.dewolf@tertio.be.

Berichten

IRAAKSE CHRISTENEN WEER ONDER VUUR
In de aanloop naar de parlementsverkiezingen in Irak die op 7 maart plaatsvinden, komt de christelijke minderheid in het getormenteerde land weer onder vuur te liggen. In de Noord-Iraakse stad Mosul werden tien Chaldese christenen vermoord. Het geweld zou erop gericht zijn de christelijke minderheid te verdrijven. Veel christelijke families zijn Mosul ontvlucht naar de dorpen in de Ninevé-vlakte, naar het noordelijke Koerdistan of naar het buitenland. De katholieke bisschoppen riepen de overheid op de christenen beter te beschermen. “Deze aanslagen wekken de indruk dat christenen niet langer gewenst zijn, ook al is dit hun vaderland. De plaatselijke overheid van Mosul en de nationale regering moeten alles in het werk stellen om het recht te doen naleven en de veiligheid van de bevolking te garanderen”, stelden ze. Franco Frattini, de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, vindt terecht dat de Europese Unie (EU) meer moet doen voor de vervolgde christenen. “De EU richtte een werkgroep op voor vervolgde christelijke minderheden, die aanbevelingen zal doen aan de ambassades van de EU-landen.” Hij kondigde een internationale conferentie over godsdienstvrijheid aan. (Kerknet)

NEDERLANDS GIDSLAND?
Het Nederlandse kabinet geleid door Jan-Peter Balkenende is de eerste regering die gevallen is over de kwestie-Afghanistan. Het debat is het volgen waard omdat tal van landen dit jaar een beslissing moeten nemen over hun aanwezigheid daar. Voor de meeste is het hinken op twee gedachten: terugtrekken omdat de militaire en humanitaire inspanningen relatief weinig zoden aan de dijk brengen en de publieke opinie er de noodzaak almaar minder van inziet, of toch maar doorzetten uit vrees voor een nieuw fundamentalistisch en antiwesters regime in de Centraal-Aziatische republiek.

In 2008 had Den Haag besloten nog twee jaar langer te blijven op voorwaarde dat er nadien geen nieuwe verlenging zou plaatsvinden. De christendemocraten van het CDA waren echter bereid, na Amerikaans aandringen, de inspanning toch na 2010 voort te zetten. Reden voor Wouter Bos van het PVDA om de stekker uit deze regering te trekken. Of die partij daaruit electoraal garen weet te spinnen, is afwachten. Tussen de ruziënde CDA’ers en PVDA’ers lijkt vooral de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders af te stevenen op een verkiezingsoverwinning. Wilders maakte naam en faam door zijn onverzoenlijke anti-islamstandpunten. Hij wil de Koran verbieden, als was het Mein Kampf. Wilders lijkt te slagen waar Rita Verdonk en haar Trots op Nederland faalde: de rechtse cultuuromslag die de vermoorde Pim Fortuyn bewerkstelligde, ook politiek te belichamen. Zullen CDA en de Christen-Unie Wilders durven meenemen in het bad? Een ‘cordon sanitaire’ zoals in België rond Vlaams Blok/Belang is er alvast niet. Maar om met een man als Wilders in zee te gaan, moeten de christenen van CDA en CU toch veel van waar ze voor staan verloochenen. (JDV)

MEER KATHOLIEKEN
Het aantal katholieken wereldwijd steeg in 2008 met 19 miljoen gedoopten tot 1,166 miljard.  17,40 procent van de wereldbevolking is katholiek. De statistische gegevens staan in het pauselijk jaarboek, Annuario Pontificio. Het aantal priesters steeg van 408.024 in 2007 tot 409.166 in 2008. Alleen in Europa daalt het aantal priesters. Toch is nog 47,1 procent van alle priesters afkomstig uit Europa. Het aantal priesterkandidaten steeg met één procent tot 117.024 in 2008. In Europa daalde het aantal seminaristen met 4,7 procent. (Kerknet)

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​