Tertio 526 - Driekwart katholieke ziekenhuizen werkt met euthanasiebeleid

Driekwart katholieke ziekenhuizen werkt met euthanasiebeleid

In hoeverre hebben de Vlaamse zorginstellingen een uitgewerkt euthanasie-beleid? Wat is de inhoud en impact ervan? Hoe ervaren zorgverleners het beleid? Dat was het doel van een grootschalig onderzoek van het Centrum voor Bio-medische Ethiek en Recht van K.U.Leuven. Met opmerkelijke resultaten. Jos Vranckx | Zowat 63 procent van de Vlaamse ziekenhuizen heeft een uitgeschreven euthanasiebeleid. In de woon- en zorgcentra staat de ontwikkeling nog in de kinderschoenen: nog maar 15 procent heeft een beleid ontwikkeld, maar het aantal kan sinds het onderzoek, uitgevoerd in 2005 en 2006, wel gestegen zijn. Voornaamste motivatie is dat het probleem nog niet opdook. Euthanasievragen worden in katholieke instellingen serieus genomen. Bijna driekwart heeft een uitgeschreven beleidsvisie. Euthanasie is mogelijk voor wilsbekwame, terminaal zieke patiënten met bijkomende zorgvuldigheidscriteria: als alle palliatieve mogelijkheden uitgeput zijn en in interdisciplinair overleg. In 24 procent van de ziekenhuizen – vooral niet-katholieke – gebeurt euthanasie zonder zulke aanvullende procedures. Drie procent van de ziekenhuizen en 15 procent van de woon- en zorgcentra sluiten elke actieve levensbeëindiging uit. Voor niet-wilsbekwame patiënten is de terughoudendheid veel groter. Het begrip ‘wilsverklaring’ blijkt moeilijk interpreteerbaar. In 42 procent van de ziekenhuizen en 50 procent van de woon- en zorgcentra – overwegend katholieke instellingen – is euthanasie voor niet-terminale patiënten niet mogelijk, vooral vanwege de onzekerheid of alle mogelijke behandelingen wel zijn uitgeput. Binnen de instellingen bestaat grote openheid over het euthanasiebeleid maar tegenover de buitenwereld – patiënten en huisartsen – veel minder. Uit onderzoek bij zorgverleners blijkt dat ze het euthanasieproces als intens en zwaar ervaren en grote nood hebben aan transparantie en ondersteuning. Een opvallende conclusie is dat godsdienst een grote rol speelt. Christelijke instellingen blijken in hun beleidsvisie veel meer aandacht te besteden aan ethische aspecten als menselijke waardigheid, autonomie, zinvolheid en levenskwaliteit. Ze proberen de euthanasiewet te vertalen in een totaalzorg die het wettelijke en klinische kader overstijgt.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​