Tertio 527 - ���het eerste compromis dat je moet sluiten, is met jezelf���