Tertio 529 - Geen zwartboek

Standpunt:

Geen zwartboek

Peter Vande Vyvere | Het groenboek van de federale minister van Pensioenen Michel Daerden (PS) brengt de pensioendiscussie in ons land in een stroomversnelling. De toepassing van ethische criteria moet voorkomen dat dit een ‘zwartboek’ wordt. Daerdens groenboek brengt het pensioenstelsel in kaart en analyseert de knelpunten. Beleidsopties en concrete voorstellen bevat het niet. Het parlement en de burgers moeten over die materie discussiëren en hopelijk resulteert een en ander voor de zomervakantie in een ‘witboek’ met concrete beleidsvoorstellen. Intussen lijken de politieke geesten niet bepaald gestroomlijnd. CD&V lanceerde een eigen pensioenplan met als basis de 45-jarige loopbaan. SP.A zet in op de groepsverzekering of het pensioenfonds, Groen! pleit voor de versterking van het wettelijk pensioen en Open VLD focust op een loopbaanrekening met minder vrijgestelde dagen. De meest uiteenlopende posities, kortom.

Binnen de regering is de overeenstemming al niet groter. De federale ministers zijn het er voorlopig alleen over eens dat de wettelijke pensioenleeftijd niet zal worden verhoogd. Minister Daerden maakt zich sterk dat drie jaar langer werken al veel oplost. Neen, bepaald perspectiefvol is dat alles niet. Het gaat nochtans over een van de belangrijkste uitdagingen van onze samenleving. Elk decennium worden we gemiddeld twee jaar ouder. En vanaf dit jaar gaat de babyboomgeneratie met pensioen, terwijl de geboortecoëfficiënt te klein is om de bevolking op peil te houden. Dat ondergraaft het repartitiesysteem waarop ons pensioenstelsel tot nu toe hoofdzakelijk berust: de actieve bevolking betaalt voor de niet-actieven.

Wat moet er gebeuren? Ten eerste moeten voor de ‘eerste pijler’ of het wettelijk pensioen op korte termijn knopen worden doorgehakt – zoals dat in onze buurlanden al is gebeurd. Er is al genoeg getalmd en aangemodderd. Dit behoort tot de elementaire verantwoordelijkheid van de federale regering. Vervolgens: dit is zo’n cruciale materie voor het welzijn van de huidige, maar vooral de komende generaties, dat dit thema zich niet langer leent tot profileringsdrang. De beleidsvoerders moeten, nadat de reacties op het groenboek zijn vergaard, de hoogste vorm van wijsheid en discretie in acht nemen en tot een gezamenlijk uitvoeringsplan komen.

Maar daarmee is de klus nog niet geklaard, want het pensioendossier steekt ingewikkeld in elkaar. Zo wonnen de voorbije jaren de ‘tweede pijler’ (de groepsverzekering) en de ‘derde pijler’ (het individuele spaarplan) almaar aan belang. Vanuit christelijk-ethisch perspectief moet erover worden gewaakt dat in de algemene benadering van het pensioendossier de solidariteit pal overeind blijft. “Wij zijn allen verantwoordelijk voor allen” zegt de sociale leer van de kerk. Wanneer we er – tegen een aantal hedendaagse stromingen in – niet in slagen blijvend aandacht te besteden aan de zwakste groepen in onze samenleving, evolueren we onvermijdelijk in de richting van een zwartboek over de pensioenen. En dat is niet bepaald een perspectief dat bij deze paastijd past.

Uw reacties zijn welkom op peter.vandevyvere@tertio.be.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​