Tertio 531 - Verjaardag paus in mineur

Verjaardag paus in mineur

Paus Benedictus XVI wordt op 16 april 83 en op 19 april staat hij vijf jaar aan het hoofd van de katholieke kerk. Door de schandaalsfeer dreigen verjaardagen in mineur.Jan De Volder | De schandaalsfeer over het seksueel misbruik in de kerk blijft aanhouden. Almaar meer gevallen, vaak decennia oud, komen bovendrijven. Meer dan ooit wordt de hiërarchie ervan beticht meer de schuldigen dan de slachtoffers te hebben beschermd. De pijlen worden nu ook volop gericht op paus Benedictus XVI zelf. Die zou persoonlijk in de fout zijn gegaan tijdens zijn periode als aartsbisschop van München (1977-1981) en later als prefect van de Congregatie voor de geloofsleer (1981-2005). Zo zou hij te lang hebben gewacht om pedofiele priesters te disciplineren. Het is een merkwaardig lot dat Joseph Ratzinger te beurt valt: hij die zo vaak als ‘Pantzerkardinaal’ werd afgeschilderd, wordt nu ‘softheid’ aangewreven. Hij die als eerste kerkelijke topverantwoordelijke seksueel misbruik door priesters ernstiger nam dan de gewoonte was, wordt nu laksheid verweten.De crisis kan heilzaam zijn voor de kerk als ze een einde maakt aan een hypocrisie die kon gedijen in een al te klerikale cultuur, en leidt tot een betere screening en opvolging van priesters en religieuzen. Tegelijk mogen de affaires niet blind maken voor het vele goeds dat in de kerk gebeurt. Bovendien gebeurde veel tegen de achtergrond van de seksuele revolutie in de westerse samenleving, waarin ook rond pedofilie lange tijd een ‘moet kunnen’-sfeertje hing. Naïviteit is uit den boze: het is duidelijk dat kerkhaters dit graag aangrijpen om de kerk zoveel mogelijk te discrediteren. In dit klimaat kunnen gemakkelijk valse beschuldigingen worden geuit, al dan niet geïnspireerd door de hang naar geldelijk gewin. Ook nu moeten alle gevallen rustig worden onderzocht en hebben beschuldigden recht op een eerlijk oordeel. Het gaat erom krachtig op te treden waar gepast, maar niet te overreageren. Dat is de weg die de paus lijkt te volgen.In dit nummer maken we een balans op van de eerste vijf jaar van dit pontificaat. We peilen naar de diepere betekenis, maar ook naar de limieten. Deze paus is sterk als leraar, minder als bestuurder. De incidenten die zijn pontificaat tekenen, van Regensburg tot de affaire-Williamson, legden tekortkomingen bloot in de wijze waarop de wereldkerk wordt bestuurd, maar de mediaheisa toont ook een onredelijke kerkhaat in de westerse cultuur. Drie vooraanstaande Vaticaanwatchers die we om een oordeel vroegen, zijn unaniem: het is een pontificaat met onmiskenbare verdiensten, maar het waren ook vijf moeilijke jaren.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​