Tertio 533 - Nieuw tijdperk

Standpunt:

Nieuw tijdperk

Peter Vande Vyvere | De bekentenis van de bisschop van Brugge, Roger Vangheluwe, dat hij jarenlang zijn neefje seksueel misbruikte, slaat diepe wonden. De eerste en belangrijkste getraumatiseerde is en blijft het slachtoffer. Maar ook voor gelovigen is de verbijstering groot. Ze voelen afschuw, onbegrip over het feit dat een priester met zulke problemen zich tot bisschop laat wijden en verwarring over de dubbelheid waarin een geliefd bisschop blijkbaar leefde. Ontreddering, ongeloof, opstandigheid, kwaadheid, schaamte en verdriet wisselen elkaar af.

Voor de geloofwaardigheid van de kerk bij buitenstaanders, zoekers en jongeren, is zo’n schandaal een mokerslag. Er mag dan een prille revival van de religieuze interesse heersen, zulke zware vergrijpen belemmeren voor velen de weg naar de kerk als bron van zingeving en spiritualiteit. Het broze publieke imago van de kerk wankelt nog meer. Hoeveel tijd zal het vergen om die vertrouwenscrisis te keren? In zekere zin is de dader zelf ook slachtoffer. Wie kan in zijn hart en geweten kijken? Hij in de eerste plaats. Dat hij nu een gebroken man is, zoals Peter Adriaenssens zegt, verbaast niemand. Mogelijk hervond hij mettertijd het ‘rechte pad’ en blijkbaar bood hij zijn slachtoffer en diens familie voorheen herhaaldelijk zijn excuses aan. Maar de ultieme stap die een werkelijke schuldbekentenis inhoudt en genezing mogelijk maakt, stelde hij uit tot het allerlaatste moment.

Wat is de impact van dit drama op lange termijn? De kerk in onze streken maakt sowieso een ingrijpend veranderingsproces door: van een machtig cultuurkatholicisme naar een creatieve minderheid en een bescheiden tegenbeweging. Dat gaat met verlies en pijn gepaard, maar tegelijk is het een uitzuiveringsproces dat uitnodigt de pure bronnen van het geloof te herontdekken. Hoe erg ook, misschien kan het tragische ‘verdwijnen’ van bisschop Vangheluwe dat proces versnellen.

Is de golf van pedofilieschandalen die de katholieke kerk overspoelt, trouwens geen bittere uitloper van de machtskerk van weleer? Een kerk die zoveel maatschappelijk prestige genoot dat clerici nagenoeg onaantastbaar waren, een kerk die ook bijna alleen door hen werd geleid. Natuurlijk zijn priesters in de katholieke kerk absoluut noodzakelijk, maar een evenwichtiger samenspel van mannen en vrouwen, ongehuwden en gehuwden, is zoveel rijker, en ongetwijfeld ‘gezonder’. Dat nieuwe – maar ook oeroud evangelische – kerkmodel moet nu alle kansen krijgen. Een ander winstpunt te midden van de tragiek, is dat de commissie voor de behandeling van klachten wegens seksueel misbruik in een pastorale relatie zijn geloofwaardigheid en efficiëntie heeft bewezen. Dat versterkt de garantie dat wanpraktijken professioneel worden aangepakt: daadkrachtig, maar zonder in een heksenjacht te ontaarden. Het voorbije weekend liepen veertig nieuwe klachten binnen. Ten slotte: ondanks alle deining moeten we blijven beseffen hoeveel integere, door en door evangelisch bezielde bisschoppen, priesters en religieuzen dit land telt. Zij leggen mee de fundamenten van het nieuwe tijdperk dat kan aanbreken.

Uw reacties zijn welkom op peter.vandevyvere@tertio.be.

Uw reactie op het ontslag van bisschop Roger Vangheluwe is welkom op redactie@tertio.be. We publiceren ze op onze website www.tertio.be. Uw inzending mag maximaal 1.500 tekens bedragen, spaties inbegrepen. De redactie beslist autonoom over de publicatie en behoudt het recht brieven te redigeren en/of in te korten.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​