Tertio 538 - Meer democratie en dialoog in de kerk

Meer democratie en dialoog in de kerk

De Belgische bisschoppen deden in hun brief na het ad-liminabezoek een oproep om na te denken over de gezagsuitoefening in de kerk. Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) en de Conseil Interdiocésain des Laïcs (CIL) zijn daarbij bevoorrechte partners. Al van bij hun ontstaan pleiten beide overlegorganen in de geest van het Tweede Vaticaans Concilie voor meer democratie en dialoog in de kerk en die vraag is er alleen maar urgenter op geworden.Emmanuel Van Lierde | Om het machtsmisbruik in de kerk te voorkomen, zouden priesters veel meer in een gezond teamverband met leken, mannen én vrouwen, moeten werken. De Belgische bisschoppen lanceerden nu zelf die idee in hun brief na het ad-liminabezoek, maar geëngageerde leken vragen al veel langer meer inspraak en overleg in de kerk. Dat blijkt overduidelijk uit het dossier verderop in dit nummer. In zijn veertigjarige bestaan was het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) altijd begaan met het democratischer samenwerken van de kerkelijke hiërarchie met leken.Ook de Waalse tegenhanger van het IPB, de Conseil Interdiocésain des Laïcs (CIL), pleit van bij zijn oprichting voor de medeverantwoordelijkheid van leken in de kerk. Vorige week formuleerde de CIL trouwens tien concrete voorstellen voor de kerk in Brussel en Wallonië. Dat tienpuntenplan is het tussentijdse eindresultaat van een langdurig denkproces van de CIL-commissie ‘Pratiques d’Eglise’ dat in het najaar uitmondt in een boek. Heel wat verzamelde getuigenissen en die voorstellen kunnen nu al worden nagelezen op de website www.cil.be.“De CIL en het IPB werken in de geest van het Tweede Vaticaans Concilie en hanteren de beproefde methode van Jozef Cardijn: zien, oordelen en handelen. We kijken naar wat leeft aan de basis, we analyseren de evoluties in kerk en samenleving en dan bepalen we ons standpunt. Dat proces volgden we nu ook”, zegt Peter Annegarn, de voorzitter van de CIL. “Door de huidige crisis in de kerk vond de CIL het nodig nu al met een eerste resultaat naar buiten te komen en niet te wachten tot het boek er is. Net als het IPB werken we al lang rond die thema’s van medeverantwoordelijkheid en dat denkproces gaat uiteraard verder, maar het pleidooi voor meer dialoog en democratie is nu zo urgent geworden dat we niet langer konden wachten. We zijn op een kantelmoment gekomen. De kerk moet dringend hervormen en de basis erkennen als volwaardige gesprekspartner.”De CIL leeft duidelijk op een meer gespannen voet met de clerus dan het IPB. Ze pleit wel voor dialoog en evolutie, maar als het moet, schuwt ze de revolutie niet. Zo zouden “geloofsgemeenschappen zelf verantwoordelijkheid moeten nemen zonder nog langer blindelings te gehoorzamen en te wachten op wijzigingen van hogerhand”. Gemeenschappen moeten desnoods maar zonder priester verder. Vanwaar komt die wrevel tegenover de kerkelijke gezagsdragers? “Vooral de geïmporteerde priesters uit Polen en Afrika, maar ook conservatieve, binnenlandse priesters blijken niet doordrongen te zijn van de geest van het Tweede Vaticaans Concilie. Voor hen moet het volk Gods als een volgzame kudde zijn herders gehoorzamen, maar je moet met twee zijn om de tango te dansen”, klinkt het bij de CIL-leden.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​