Tertio 538 - Richt uw blik op de wereld

Vizier:

Richt uw blik op de wereld

De wereld is ver weg in de verkiezingscampagne. Nochtans wemelt het van ontwik-kelingen die ook invloed hebben op ons land. Mag dat ook meespelen in het debat?

Jan De Volder | Het zijn op 13 juni natuurlijk federale verkiezingen en de vorige regering is gevallen over communautaire kwesties. Toch kun je niet om de vaststelling heen dat we met zijn allen – niet alleen de politieke klasse, ook de media, de publieke opinie – de blik zowat exclusief naar binnen hebben gericht. Alsof de wereld niet bestond. Is het belangrijkste land dan echt het binnenland?

Nochtans wemelt het internationaal van belangrijke ontwikkelingen die ons allen aangaan. Zou het ook een beetje daarover mogen gaan? Vorige week presenteerde de Amerikaanse president Barack Obama zijn National Security Strategy. Uit dat jaarlijkse rapport blijkt dat de Verenigde Staten (VS) zich toenemend bewust zijn van hun kwetsbaarheid: de diepe economische crisis, de torenhoge staatsschuld, de opkomst van nieuwe grootmachten, de klimaatverandering en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen – extra in de verf gezet door de petroleumramp in de Golf van Mexico. Anders dan zijn voorganger neemt hij de onzinnige term ‘oorlog tegen terreur’ niet langer in de mond, en is hij wel positief over multilaterale samenwerking. Tegelijk kunnen we niet om de vaststelling heen dat de VS onder Obama de blik toenemend richten op China, India en Rusland en dat Europa almaar minder een partner lijkt te zijn.

Wat vinden we daarvan? Welke kaart moeten we trekken? Ons land heeft troepen in Afghanistan – hoe lang nog en wat vinden we daarvan? Ons land wordt op 1 juli voorzitter van de Europese Unie en ook de eerste permanente voorzitter van de Europese Raad is een landgenoot. Natuurlijk is al veel vastgelegd in werkgroepen en in overleg tussen de overheden, en is er een redelijk grote eensgezindheid tussen de partijen. Maar zou dat ook een beetje gethematiseerd mogen worden, nu de crisis van de euro – het meest ambitieuze project van verdieping van de Unie – ons allen voor enorme uitdagingen plaatst? Net nu slaagt de G-20 er niet in de wereldeconomie op een nieuwe leest te schoeien.

Er is ook Afrika. Veel inkt is er gevloeid over de vraag of de koning al dan niet de viering van vijftig jaar Congolese onafhankelijkheid moest bijwonen. Maar Afrika is groter dan Congo en ons verleden daar. Moeten Afrika, zijn veiligheid en zijn ontwikkeling ook niet hoger op de Europese agenda? Dat heeft een rechtstreekse link met het migratievraagstuk. En moeten we China alleen maar zien als een concurrent op het Afrikaanse continent of is er ook partnerschap en samenwerking te bedenken?

Waarom onze blik op de wereld richten? Niet om ons land grootmachtallures toe te dichten. Maar alvast wel om beter in te schatten wat de grote vragen zijn in de wereld van morgen en welke keuzes dit land daarbij kan maken. Hoe kunnen we bijvoorbeeld de culturele openheid en de talenkennis – die landgenoten in aanmerking doet komen voor internationale topfuncties, zoals Herman Van Rompuy, Jacques Rogge en Serge Brammertz – vrijwaren en versterken? Welke keuzes moeten we maken voor onze hoofdstad Brussel om de unieke plaats die deze stad internationaal en diplomatiek inneemt, te vrijwaren? Hoe kan, in een wereld die zich laat meeslepen door etnische en culturele rivaliteiten, ons land een voorbeeld blijven van vreedzaam samenleven? Hoe kunnen we, in een wereld waar de rijke de arme verdrukt, een baken blijven van sociale rechtvaardigheid en herverdeling? Hoe kunnen we, in een vergrijzend en stagnerend Europa, een toonbeeld blijven van economische creativiteit, ondernemerschap en welvaartcreatie?

Natuurlijk moet onze staatshuishouding op orde worden gebracht en staat dit land aan de vooravond van belangrijke keuzes. Maar om de juiste draagwijdte daarvan in te zien, helpt het vogelperspectief vaak beter dan dat van de kikker.

Uw reacties zijn welkom op jan.devolder@tertio.be.

Berichten

PAUS NAAR ORTHODOX CYPRUS
Jan De Volder | Benedictus XVI bezoekt van 4 tot 6 juni, als eerste paus in moderne tijden, het eiland Cyprus. Na zijn reizen naar Portugal en Malta bezoekt hij opnieuw een klein land in het Middellandse Zeegebied. Het is uiteraard weer een bedevaart in de voetsporen van Paulus en de apostolische reis wil de kleine katholieke gemeenschap – waarvan een groot deel ook de Griekse ritus volgt – een hart onder de riem steken. Hij zal een boodschap van verzoening en eenheid richten tot het verdeelde eiland, waarvan het noorden nog altijd door Turken wordt bezet. De ‘groene’ scheidingslijn loopt dwars door de hoofdstad Nicosia. Vanuit Cyprus zal Benedictus XVI ook een boodschap richten tot de christenen en alle bewoners van het nabije Oosten, met het oog op de bisschoppensynode over het Midden-Oosten die voor oktober is gepland.

PAX CHRISTI EN BROEDERLIJK DELEN VEROORDELEN ISRAELISCHE AANVAL
Toch ligt de hoofdbetekenis van deze reis wellicht bij zijn oecumenische karakter. Want het is de eerste keer dat de paus een overwegend orthodox land bezoekt. Het is een nieuwe stap in de toenadering die paus Benedictus XVI intensief zoekt met de orthodoxie. “Het pausbezoek is een belangrijk teken voor alle bewoners: het herinnert hen eraan dat de wereld groter is dan hun eiland, en dat ze deel uitmaken van een groter geheel dat Europa heet”, zegt metropoliet Athanase Chatzopoulos, die de orthodoxe kerk van Griekenland vertegenwoordigt bij de Europese instellingen in Brussel.

“Bovendien is het ook een belangrijk signaal voor de orthodoxe kerk en haar bisschoppen dat de paus de eenheid onder de christenen en de kerken wil dienen. Aartsbisschop Chrysostomos II heeft zich sterk voor dit bezoek ingezet, maar niet alle bisschoppen zijn het met hem eens. Hopelijk geeft de pers een evenwichtig beeld en zoomt ze niet te veel in op de tegenkanting, maar wel op het hartelijk onthaal dat de meerderheid van orthodoxe Cyprioten aan de paus wil geven.”

KERKNET OP TWITTER
KerkNet Vlaanderen is sinds Pinksteren ook op de sociale netwerksite Twitter actief. Twitter is een internetdienst waarbij gebruikers korte berichtjes publiceren. De dienst kan zowel via pc als BlackBerry, iPhone en gsm’s met internetverbinding worden geraadpleegd en onderhouden. De boodschappen bedragen er maximaal 140 tekens. KerkNet wil via Twitter zijn aanbod verruimen en snel informeren over belangwekkende kerkelijke gebeurtenissen. (Kerknet)

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​