Tertio 539 - Verantwoordelijkheid graag

Standpunt:

Verantwoordelijkheid graag

Peter Vande Vyvere | De federale verkiezingen van volgende zondag beloven een politieke aardverschuiving teweeg te brengen. Recente peilingen voorspellen dat de PS in Wallonië met 30 procent de helft groter wordt dan de MR en in Vlaanderen zou N-VA een knallende overwinning tegemoet gaan van 24 tot 26 procent, ten koste van zowat alle andere partijen. Polls blijken wel vaker onbetrouwbaar, maar de tendens is duidelijk: alvast de Vlaamse kiezer is het institutionele strompelen van de voorbije drie jaar beu. In het licht van de twee grote uitdagingen waar ons land voor staat – de gezondmaking van de overheidsfinanciën en de staatshervorming – moeten we het signaal van de kiezer verstaan als een verlangen naar perspectief. Alleen verantwoordelijke politici kunnen dat perspectief openen.

In de aanloop naar de verkiezingen legde het Planbureau harde cijfers op tafel: we moeten 22 miljard euro vinden om tegen 2015 een begroting in evenwicht te realiseren. Willen we Griekse scenario’s vermijden – en dat kan nog, al dringt de tijd – dan wordt het politieke wachtwoord van de komende jaren onverbiddelijk: besparen. Dat is absoluut geen blijde boodschap, in verkiezingstijd minder dan ooit, maar er is geen andere keuze. Dat besef leeft in het noorden van het land alvast sterker dan in het zuiden. Dit moet een leidend principe zijn bij onze stemkeuze zondag: is de partij, de persoon die ik kies bereid en in staat op een verstandige, maar moedige manier besparingen door te voeren? ‘Verstandig’ wil zeggen op zo’n wijze dat de zwaksten – armen, zieken, ouderen – niet de dupe worden én dat de belangrijkste structurele problemen waar ons land mee kampt, kunnen worden geremedieerd: het tekort aan competitiviteit, innovatie en ondernemingszin, een loodzwaar overheidsapparaat, het onhoudbare groeiritme van de gezondheidszorg, de betaalbaarheid van de pensioenen.

In een opmerkelijk interview in De Tijd van het voorbije weekend, wijst Paul Bulcke, Belg en topman van voedingsgigant Nestlé – op de hachelijke situatie waarin we verkeren. Noch het sociaal gecorrigeerde kapitalisme als systeem, noch de economische wereld zijn ziek, maar er heerst een waardecrisis: we zijn verwend en er is een stuitend gebrek aan politieke verantwoordelijkheid. Dat leidde tot een gevaarlijke schuldopbouw die we nu – en wel meteen – moeten corrigeren. Het leidmotief daarbij luidt: “slimmer, harder, langer en beter werken”.

Wellicht kunnen de verkozenen dat alles pas ten gronde aanpakken als er enige communautaire rust indaalt en als er perspectief rijst voor de staatshervorming. Natuurlijk is zo’n hervorming geen tovermiddel voor onze schuldkwestie. Maar ze is nodig om het overheidsbeleid efficiënter te organiseren en af te stemmen op de uiteenlopende realiteiten van de regio’s. Dat lukt nooit met een botte confrontatie, maar alleen in een intensieve dialoog. Een wat tragische vaststelling, want er is de voorbije jaren al veel gepraat. En toch is er geen andere weg. Ook dat is een kwestie van verantwoordelijkheid.

Uw reacties zijn welkom op peter.vandevyvere@tertio.be.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​