Tertio 540 - ���priesters zijn geen opperwezens���