Tertio 544 - Operatie Danneels beschadigen

Operatie Danneels beschadigen

Emmanuel Van Lierde | Nog niet zo lang geleden werd Godfried Danneels vol lof uitgewuifd als aartsbisschop, nu dreigt hij de zondebok te worden voor alles wat fout loopt in de kerk. Net zoals hij het verwijt krijgt geen prioritaire aandacht gegeven te hebben aan het seksuele misbruik, klonken sinds zijn emeritaat andere verwijten. De daadkrachtige André-Joseph Léonard zou benoemd zijn om het te lakse beleid van zijn voorganger bij te sturen. Dat België te weinig roepingen en een priestertekort heeft, dat parochies te weinig samenwerken en kerken geen herbestemming krijgen, dat de leerlingen na twaalf jaar godsdienstonderwijs nog niets weten, dat de nieuwe bewegingen onvoldoende werden gepromoot en de steeds losbandigere moraal; het is plotseling allemaal de schuld van de kardinaal. Dat is natuurlijk te gek. Ook inzake seksueel misbruik wordt blijkbaar vergeten dat het net dankzij Danneels en de toenmalige bisschop van Gent, Arthur Luysterman, was dat er een meldpunt en een onafhankelijke commissie voor seksueel misbruik in de kerk is gekomen. Na de affaire-Dutroux deden zij er alles aan om het belang van de slachtoffers voorop te zetten. Te gemakkelijk wordt ervan uitgegaan dat Danneels als aartsbisschop het hoofd van de Belgische kerk was. Elke bisschop is verantwoordelijk voor zijn eigen diocesane clerus. Voor religieuzen die geen diocesane functie vervullen, zijn de religieuze oversten verantwoordelijk. Voor zulke klachten was de kardinaal niet bevoegd en kon hij alleen de betrokken bisschop of religieuze overste waarschuwen. Ook aan slachtoffers liet hij dat weten als ze aan het verkeerde adres waren. Bij verjaarde feiten en overleden daders kon hij niet anders dan slachtoffers de weg wijzen naar therapeutische hulp, maar bij niet-verjaarde feiten gaf hij het advies naar het gerecht te stappen, wat in een aantal gevallen ook gebeurde. In het interne reglement van de commissie stond dat slachtoffers er twee keer op worden gewezen dat ze een gerechtelijke procedure kunnen opstarten.

» Meer lezen (pdf, enkel voor abonnees)

Tertio in je mailbox

Geef hieronder je e‑mailadres in en blijf als eerste op de hoogte van Tertio inhoud.

Ja, ik geef mijn toestemming om mijn naam- en adresgegevens, telefoon en email, op te nemen in het bestand van het christelijke opinieweekblad Tertio, Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen. Ik heb het recht op toegang tot, verbetering of schrapping van die gegevens. Mijn gegevens worden niet aan derden doorgegeven. ​